Kennismaken met ons bestuur?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze 1e secretaris. Gegevens van de overige bestuursleden vinden onze leden als zij inloggen onder het kopje 'voor leden'.

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Hanneke Knossen

Secretaris
Thea van Raaij
E-mailadres: t.v.raaij@kpnmail.nl

Penningmeester
Lieske Salverda

Algemene Bestuursleden
Johanna Procee
Simone Minkes
Joke Del Grosso
 

Hanneke,Thea, Lieske, Simone, Joke en Johanna

Het bestuur van Vrouwen Van Nu, afdeling Giekerk