Wil u nog mee met de Prov. Tuincommissie? Met de tweede reis.

De eendaagse tuinenreis is op de Veluwe en is voor alle leden.
De 1e datum 2 juli is al vol, maar we hebben ‘n 2e datum en wel op donderdag 4 juli.
Vanaf 09.15 uur bent u welkom bij Dorpshuis “De Hofstee” Stroeërweg 49 a, 3776 MG Stroe, tel. 0342 44 24 31.
Hier wordt u ontvangen met koffie/thee met gebak.
Om 10.15 vertrekken we naar de 1e tuin. De lunch gebruiken we in het Dorpshuis “De Hofstee”. Waarna we de 2e tuin gaan bezoeken, met als afsluiting koffie/thee met koek.
Het programma is om 15.30 uur ten einde. Deelname kosten zijn € 29,00 p.p. Deze overmaken op rekeningnummer NL05 RABO 0330 340 158 t.n.v. Joke Oonk - ten Pas, Tuincommissie Gelderland Vrouwen van Nu o.v.v. uw afd. Tuinclubleden geven zich op bij de tuinclubleidster van haar tuinclub.
Opgave tot 31 mei bij Joke Oonk, tel; 0543 52 20 36 of per e-mail hwoonk14@gmail.com
Opgave per e-mail wordt altijd bevestigd. Deelname is op eigen risico.
Zijn er dieet wensen geef deze door aan ons dan kunnen wij hier rekening mee houden.