Laatste nieuws!

Aangepaste maatregelen ivm coronavirus

Coronabeleid Vrouwen van Nu 17 augustus 2020

De inhoud van de laatste persconferentie van minister president Rutte en minister de Jonge over corona d.d. 6 augustus jl vraagt niet om aanvullende maatregelen in het coronabeleid van Vrouwen van Nu. Onze eerdere adviezen van 30 juni op de officiële regels blijven dan ook ongewijzigd. Het blijft belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basis coronaregels:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen
 • Schud geen handen
 • Nies in je ellebogen
 • Was vaak je handen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukke plekken

Blijf alert en houdt lokale en regionale nieuwsberichten in de gaten in verband met eventuele maatregelen die op lokaal of regionaal niveau worden genomen.

Aanvullingen 30 juni 2020

Ook bij Vrouwen van Nu blijven we de persconferenties van Mark Rutte en zijn team met aandacht volgen en kijken we steeds hoe we met de versoepelingen om kunnen gaan binnen onze vereniging.

Met de laatste versoepelingen van het kabinet van 24 juni 2020 op ons netvlies geven wij hieronder onze adviezen op de officiële regels.

Om te beginnen snappen we hoe afdelingen staan te popelen om weer bijeenkomsten te organiseren in het najaar. Wij zouden ook niets liever willen! En met de laatste versoepelingen kan er weer iets meer. Vanaf nu zijn bijeenkomsten zonder beperking van het aantal deelnemers weer toegestaan. De 1.5 meter maatregel blijft wel van kracht.

Voor de zomerperiode raden we aan om vooral zoveel mogelijk buiten af te spreken met elkaar. Spreek af met (een deel van) de leden op een terras om bij te praten of ga wandelen of fietsen met elkaar. Of als iemand in de afdeling een grote tuin heeft: laat iedereen een eigen stoel meenemen en drink gezellig samen koffie. Op die manier kun je elkaar prima gedurende de zomermaanden ontmoeten.

Als jullie als afdeling besluiten om een bijeenkomst binnen te organiseren, neem dan nog steeds onderstaande aandachtspunten mee in jullie besluit:

 • Houd er rekening mee dat er wellicht een tweede golf van het virus komt waardoor maatregelen weer aangescherpt zullen worden.
 • Plan bijeenkomsten niet te ver vooruit, zodat je flexibeler kunt zijn met annulering indien nodig
 • Beoordeel goed of de bijeenkomst plaats kan vinden met 1,5 afstand (is de zaal groot genoeg; is deze dan nog betaalbaar; kan iedereen de spreker nog goed genoeg zien en horen; is er voldoende ruimte bij de garderobe en toiletten)
 • Of organiseer bijeenkomsten die hooguit 1-1,5 uur duren zodat leden niet naar het toilet hoeven gaan, waar het dan te druk kan worden om 1,5 meter afstand te houden van elkaar
 • Houd er rekening mee dat een spreker wellicht nog geen optredens wil doen als hij/zij in een risicogroep valt. Je kunt ook met een spreker bekijken of deze wellicht via een live verbinding via Zoom een lezing wil geven. Dan moet je natuurlijk wel op de locatie beschikking hebben over een laptop met internetverbinding, een beamer en een scherm
 • Houd er rekening mee dat een groot deel van de leden zich in de risicogroepen bevindt. Deze leden kunnen of willen mogelijk niet deelnemen aan bijeenkomsten
 • Tot slot: je kunt ook online bijeenkomsten organiseren via ZOOM. Het landelijk bureau biedt daar trainingen aan vanaf 29 juni 2020. Ben je geïnteresseerd, bel of mail dan naar het landelijk bureau (evelien@vrouwenvannu.nl). We plannen dan samen met jou een datum en tijdstip.

Op de website van Vrouwen van Nu staan onder het kopje Corona en nu? Tips en activiteiten (https://vrouwenvannu.nl/landelijk/mooie-initiatieven-binnen-vrouwen-van-nu) mooie initiatieven van onze afdelingen die voor jouw afdeling wellicht ook leuk zijn om op te pakken. Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe tips.

Als landelijke organisatie volgen wij de richtlijnen en regels van het kabinet, RIVM en andere deskundigen. Die vertalen we naar praktische adviezen en richtlijnen voor onze afdelingen. We kunnen (en willen) echter niets verbieden en laten het ook deels over aan het gezond verstand van onze afdelingen. Zoals premier Rutte ook alsmaar benadrukt: we hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid in het maken van keuzes. Onze kennis van het coronavirus is nog niet 100%, dat maakt het lastig om alleen maar absolute maatregelen af te kondigen. Belangrijk is dat iedereen goed in de gaten houdt hoe maatregelen uitwerken en wat in jouw situatie het beste is. Maatwerk is belangrijk en dat geldt zeker ook voor al onze afdelingen. 

Twijfel je over wat te doen en wil je graag overleggen over jullie situatie, bel ons dan gerust! Directeur Carla Wijers en projectleider Evelien ter Meulen staan hiervoor graag tot jullie beschikking via 070 3244429.

======================================

Aangepaste maatregelen per 4 mei 2020:

Op 21 april kondigde de minister-president nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Het wordt steeds meer duidelijk dat we ons moeten instellen op beperking van onze bewegingsvrijheid voor een lange periode, in ieder geval tot in 2021. Daarbinnen zijn enkele maatregelen aangekondigd die het strenge beleid enigszins versoepelen. De 1.5 meter afstand, de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet meer dan drie personen op bezoek te laten komen, zijn echter onverminderd van kracht.

Naar aanleiding daarvan, en in aanmerking nemend dat onze achterban voor een groot deel in de risicogroep valt, past Vrouwen van Nu haar landelijke beleid daarom als volgt aan:

 1. Tot 1 september worden er géén bijeenkomsten georganiseerd, niet landelijk, niet provinciaal en niet door afdelingen.
 2. Bestuursvergaderingen met meer dan drie personen worden zoveel mogelijk via een online verbinding georganiseerd.

Voor (provinciale) afdelingen betekent dit:

 • dat alle eerder uitgestelde jaarvergaderingen in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als de overheid meer versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. De verwachting is dat de afstand van 1.5 meter blijft. Het organiseren van bijeenkomsten zal dan ook altijd in aangepaste vorm zijn. Geadviseerd wordt om geen jaarvergaderingen tot eind 2020 te organiseren. Het landelijk bureau ondersteunt, als dat gewenst is, provinciale afdelingen in de organisatie van digitale vergaderingen.
 • dat afdelingsbijeenkomsten in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als de overheid meer versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. Geadviseerd wordt om geen afdelingsbijeenkomsten tot eind 2020 te organiseren. Wij begrijpen dat dit een enorme impact zal hebben op onze leden. We blijven jullie steunen met tips en adviezen om ook in deze tijd op een andere manier toch het contact met je leden te behouden (zie ook onze website voor tips en adviezen).
 • dat opheffingsvergaderingen van afdelingen die dit jaar overwegen over te gaan tot opheffing niet kunnen plaatsvinden. We zullen op korte termijn via een Nieuwsflits voor Afdelingen laten weten hoe de procedure met de opheffingsvergadering en stemmen nu zal moeten worden gedaan.

Verder betekent dit vanuit de landelijke organisatie:

 • dat het PB/LB overleg in september niet ‘fysiek’ zal plaatsvinden (het overleg in mei was al geannuleerd). Het PB/LB overleg van 17 september zal een digitale bijeenkomst worden. De PB’s krijgen tijdig instructies, en indien gewenst ondersteuning, voor het bijwonen van deze bijeenkomst.
 • dat de Ledenraadsvergadering van juni (en wellicht ook die van november) digitaal wordt georganiseerd. Er is inmiddels een spoedwet aangenomen door de Eerste Kamer die het wettelijk gezien mogelijk maakt om een Ledenraadsvergadering digitaal te laten plaatsvinden. Afgevaardigden krijgen hierover tijdig alle noodzakelijke informatie en begeleiding voor deelname aan de digitale vergadering.
 • dat de Jubileumdag op 8 oktober tot onze spijt niet zal plaatsvinden. We kunnen deze feestdag in de huidige situatie niet met andere actieve leden in de provincies voorbereiden. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de maatregelen van 1.5 meter afstand en een beperkt aantal bezoekers in het najaar nog steeds van kracht zijn. Maar, niet getreurd! We hebben inmiddels een nieuwe datum: dinsdag 12 oktober 2021. Een feest om naar uit te kijken.

Het landelijk bureau organiseert de komende tijd trainingen voor het gebruik van Zoom. Zoom is een prima online programma om met meerdere mensen te kunnen vergaderen of sociaal “bij elkaar te komen”. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Het landelijk bureau blijft onder deze aangepaste maatregelen gewoon open, zij het wat beperkter. Ook hier wordt door medewerkers thuis gewerkt.

Hou de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!