grap en grol

De avond werd geopend door Mieke. Zij vertelde, dat er een nieuwe aktiviteitencommissie is gevonden en deze groep hard aan het werk gaat om leuke uitjes te organiseren. De uitjes, die al genoteerd stonden , gaan niet door.

Trijnie vertelde wat over de nieuwe groep. We worden op de hoogte gehouden via mail en website. Alleen leden die geen mail hebben, krijgen nog een papieren exemplaar. Ook het betalen van de uitjes kan rekenen op verandering.

De opening van het dorpshuis nieuwe stijl, was geslaagd, wij hebben nog lootjes verkocht en er waren 4 nieuwe leden, die vanavond aanwezig zijn

Anneke Schep gaat deze avond vertellen over het ouder worden en zijn. Zij had zich in een jasschort uit de jaren 70 gehuld. Ons brein moest getraind worden, dus waren er puzzels, woordraadsels en meezingliedjes. Anneke was vroeger onderwijzeres geweest en nu ook gepensioneerd en weet hoe het voelt zo zonder werk. Ook de kleinkinderen kwamen ter sprake, maar een discussie bleef uit. Na deze avond komt de agrarische dag in zicht, we gaan met 20 dames  naar Donderen.