corona

Hallo allemaal

Nu we in een bijzondere wereld zijn beland van geen gemeenschappelijke aktiviteiten is onze vereniging in rust. Alle bijeenkomsten tot 1 februari 2021 zijn afgelast en ook bestuursvergaderingen van meer dan 3 personen zijn verboden. Vergaderen kan natuurlijk altijd per telefoon, Facetime en appjes. Dit alles betekent, dat we niets organiseren. We bekijken wel of er nog alternatieven zijn. We zitten allemaal in deze caroussel, alleen voor boodschappen, medicijnen, hond uitlaten, blokje om mogen we naar buiten. Gelukkig zijn er veel bezorgers die ons de spullen thuis brengen. Toch het missen van de warmte van je familie en vrienden is niet niks. Misschien heeft u soms zin in een telefonisch praatje of berichtje, onze bestuursleden staan voor u klaar, of ze kunnen u helpen om een maatje te vinden. Ons kerstfeest en de nieuwjaarsvisite gaan niet door. Ook de Trefkoel is tot 19 januari dicht. We hopen dat wij onze jaarvergadering in februari kunnen houden. Onze voorzitter Mieke is niet herkiesbaar en  Jantje mag nog een jaar door,maar we zoeken alvast een nieuwe penningmeester.

Diane Meulenbroek heeft onze kerstkaarten gemaakt, hartelijk dank

We hopen dat iedereen gezond blijft en wensen jullie fijne feestdagen en een mooi, gezond 2021  en we hopen elkaar weer gauw te ontmoeten.

Koosje