buurtzorg

Jaarvergadering, aanvang 19.30, Dorpshuis.

Opening

Notulen (geen)

ingekomenstukken en mededelingen

jaarverslag 2018: Er zijn dit jaar 4 leden vertrokken en er is 1 nieuw lid bijgekomen. Ons ledenaantal is nu 57 dames

financieel jaarverslag 2018  De financiele sutiatie is goed. Dit jaar hebben we niet veel dure lezingen gehad. De kniepertjes brachten weer goed geld, E454,-- in het laadje. De in januari gehouden wandeltocht heeft ons een bedrag opgeleverd van E411,-- Dit jaar wordt wat duurder door het jubileum. 

verslag kascommissie,  Annemarie heeft de kas gekontroleerd en goed bevonden.

verslagen van de commissies

Bestuursverkiezing:Jantje Jurgens en Mieke Patijn zijn weer voor een jaar her- benoemd Voor de vacante plaats is Trijnie Raterink gekozen. 

Jubilaris 40 jaar lid is onze Imke Daleman. Zij kreeg een prachtig boeket voor al het werk wat zij heeft verricht voor onze vereniging.

Bedankjes voor de autorijders, die elke maand de leden naar het dorpshuis brengen . 

De doelstelling van vvn staat niet in ons jaarboekje. Sommigen vinden dit een gemis. 

pauze

Lezing door BuurtzorgGasselternijveen. Jannette Gorter en Melinda Vaatstra vertellen over hun werk, boeiend en de zorg is  op de client gericht en aangepast.