65 jaar, gedicht

Deze feestelijke afsluiting van het seizoen geeft veel plezier,                                                                         eerst varen met de boot en nu zijn we hier,                      om wat te eten  en zitten gezellig bij elkaar,                      en vieren ook nog het bestaan van 65 jaar,                      eens hebben enkele dames het initiatief genomen,          om tot oprichting van een vrouwenvereniging te komen,  als het doel om vrouwen op het platte land,                      te ontwikkelen en te komen tot een hechte band,             op de landbouwtentoonstelling in 1954, kreeg je de gelegenheid,                                                                      om je op te geven als lid en werd de vereniging een feit,  de belangstelling was groot en met vele vrouwen te gaan, was de bond van plattelandsvrouwen ontstaan,     eens in de maand een bijeenkomst, de hele buurt ging mee,                                                                          soms wandelend of op de fiets, want je wisselde van cafe,                                                                                 dit was voor sommige dames een hele stap,                   zo alleen een avond weg, maar dat wende wel al rap,    maar de hele avond niets doen, vonden ze niet zo'n goed idee,                                                                        en brachten daarom toch maar hun breiwerkje mee,       maar al gauw vonden ze dat toch overbodig,                  want je had de aandacht voor de spreker nodig,             het waren leerzame avonden en vele onderwerpen kwamen aan bod,                                                            omgaan met elektrischapparatuur en het koken van een goede middagpot,                                                             voor mijn dertigste was ik ook al van de partij,                 want als je getrouwd was ging je met de buurvrouw mee en hoorde je er ook bij,                                                     het werd een bloeiende vereniging, waar veel werd gedaan,                                                                            elk jaar een busreis, en fietstochten dat sprak vele jonge vrouwen wel aan,                                                              de vele cursussen die werden gegeven, daar was altijd wel animo voor,                                                                als hinderloperschilderwerk,bloemschikken,calligrafie en ga zo maar door,                                                              er was nog geen halfdeurmarkt, maar voor de kas gingen we appels plukken,                                               bij Pomona aan de Gieterweg, een mooi bedrag ging ons wel lukken,                                                                er veranderde al die jaren heel veel,                                we schrijven niet zoveel brieven meer, maar sturen even een mail,                                                                 we zijn geen plattlandsvrouwen meer, maar vrouwen van nu,                                                                             er staan nu heel andere onderwerpen op het menu,       ik denk met plezier terug aan al die bijzondere momenten,                                                                       als jubilea's, nieuwjaarsvisites en de uitstapjes als deze in de lente,                                                                       ook de wandeldag was een groot sukses, goed gedaan!fijn dat al die dames zo tevreden naar huis zijn gegaan, ook dit jaar interessante onderwerpen op het programma,                                                                     zoals de Buurtzorg en het spannende verhaal over de reis naar Antartica,                                                          het eendagsbestuur zal in oktober in het programma passen,                                                                            ben heel benieuwd waar ze ons mee verrassen,           iedere maand een excursie, heel verschillend, van allerlei,                                                                              als men wil, is er voor ieder van ons wel een uitstapje bij,                                                                                    zo is het 65 jaar door gegaan en je denkt wel eens wat hebben we toch veel gedaan,                                          ik wil het bestuur en alle leden feliciteren met dit bestaan,                                                                          en hoop dat we nog vele jaren zo door mogen gaan. 

Hillie Braams