Wij zijn de BOB

Graag een bijeenkomst bijwonen, maar geen vervoer?

Bel uw contact vrouw of iemand van het bestuur.

voor een kleine vergoeding brengen zij u op uw bestemming.