Herman Gorter

Dit beeld van Herman Gorter kun je vinden in Balk.

Hij schreef het alom bekende gedicht "mei"

Met als eerste regel: Een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Bij ons als Vrouwen van Nu zou dat zijn: een nieuw seizoen en een nieuw programma.

====================================