Contact dames

Contact dames zijn belangrijke schakels tussen de leden en ons bestuur.

 

Behalve dat zij zorgen dat u de nieuwsbrief in de bus krijgt, organiseren zij ook 1 keer per jaar met hun groepje dames voor een feed back richting bestuur op het afgelopen programma en om suggesties aan te dragen voor de invulling van het nieuwe programma.

Onze buiten beentjes wonen overal:

 

Balk:

Marijke Sprik

Lubertus van Beekstraat 23

Tel. 603437

**********

R.Schellens

It Hoefizer 4

Tel. 604583

**********

M.Piersma Sinnema

Talmapark 3

Tel.581387

**********

G.de Vries Hoekema

Jacob Bremerstraat 20

Tel. 604496

**********

G.H.de Jong Bastian

De Greide 30

Tel. 605682

**********

J.de Kleine van oosten

De Wurdze 56

Tel.603221

**********

Oudemirdum

K.Keestra Rustenburg

Stiendollen 35

Tel.572000

**********

A.Koppenol

De Bûgel 2

Tel. 572407

**********

Oudemirdum/ Rijs

J.Koopmans Dijkstra

Beukenlaan 1

Tel 572333

**********

Harich / Ruigahuizen

R.van Dijk Langenkamp

Stinsenwei 32

Tel.603385

**********

Sondel / Nijemirdum

F.Eppinga Veldstra

Heaburgen 4

Tel. 850197

**********

Wijckel / Sloten

D.Huitema Jorna

Jeen Hornstraweg 24

Tel.531364