Viering 100 jaar Vrouwen van Nu Fryslân

Vrouwen van Nu Fryslân 100 jaar

In 2019 vieren wij, als Vrouwen van Nu Fryslân, ons 100-jarig jubileum op 16 april in de Harmonie in Leeuwarden, de stad waar in 1919 de vereniging als Bond van Oud Leerlingen, is opgericht.

Een werkgroep, bestaande uit Harma Heeringa, Ymie Hooisma, Iet Menger, Alie Kalsbeek en Maria de Geest, houdt zich bezig met alles wat het jubileumjaar betreft. Naast het feest in april worden gedurende het jaar meerdere jubileumactiviteiten georganiseerd. De werkgroep houdt ons als leden op de hoogte houden van de stand van zaken en vragen om relevante informatie via de onze provinciale media, zoals ledenblad, nieuwsbrieven, de website en Facebook.