Provinciale tennisdag 2019

Datum: 
donderdag 22 augustus 2019 09:00
Locatie: 
tennispark Akkrum
Beschrijving: 

De organisatie is dit jaar opnieuw in handen van afdeling Utingeradeel.

Wanneer: donderdag 22 augustus

Tijd: 9.00-16.00 uur

Waar: tennispark Akkrum, Ulbe Twijnstrawei 29 in Akkrum

Kosten € 17,50; incl. koffie/thee en lunch

Opgave: vóór 15 juli bij Tineke Smit
t: 06-43415342 of
e: r.smit18@upcmail.nl o.v.v afd., naam, adres tel. -en lidmaatschapsnr.

Betaling:door overmaken van € 17,50 op rek.nr. NL56RABO 0370 6424 49 t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu o.v.v. tennis19, naam en afdeling

Maximum aantal deelnemers is 36.