Provinciale Buitenschilderdag 2019

Datum: 
woensdag 15 mei 2019 10:00
Locatie: 
Koarnjum
Beschrijving: 

Provinciale Buitenschilderdag in Koarnjum

Datum: woensdag 15 mei 2019

Tijd: van 10.00 uur tot 16.30 uur een geheel verzorgde Buitenschilderdag bij de

Plaats: Túnmanswente te Koarnjum, Martenawei 2, 9056 PE Koarnjum. Bij minder mooi weer in het restaurant.

Aantal: 15 personen

Meenemen: eigen materiaal

Kosten: €16,95 inclusief 2 x thee / koffie met iets lekkers en een lunch voor tussen de middag. In de middag nog een kopje thee. 

Wat je meer gebruikt is voor eigen rekening.

Opgeven voor 10 mei bij vvnbeleidsgroepcultuur@gmail.com met vermelding van naam, adres, afdeling,en telefoonnummer.
Betalen en opgave bevestigen via NL56 RABO 03706 42 449 t.n.v. BvPF,Vrouwen van Nu o.v.v. naam, lidmaatschapsnummer, afdeling en activiteit.