Kort verslag PB ontmoetingen via Zoom

In april heeft het provinciaal bestuur 4 ‘regionale’ bijeenkomsten met commissies en afdelingen georganiseerd via Zoom. Een leuke en leerzame uitdaging voor alle deelnemers en in deze bijzondere tijd de enige manier om elkaar ook eens te zien.

Van de 50 afdelingen hebben 30 afdelingen deelgenomen aan deze sessies, waarin we met elkaar terug hebben gekeken op het afgelopen verenigingsjaar: wat is er allemaal door de afdelingen gedaan om contact te houden met de leden, in de vorm van nieuwsbrieven, attenties, kaarten, telefoontjes, bezoeken en vergaderingen via zoom. In de herfst 2020 zijn er door enkele afdelingen nog activiteiten, op maat, binnen en buiten gehouden. Ook de commissies hebben hun plannen in de loop van het jaar bij- en uitgesteld.

Een verslag van deze zoom overleggen is na te lezen op het ‘voor leden’ deel van de provinciale website, onder het blokje (Jaar)verslagen.

En natuurlijk kijken we naar de toekomst! Er zijn nog veel onzekerheden wat betreft het organiseren van fysieke bijeenkomsten met een groep mensen. Maar er worden weer plannen gemaakt voor een nieuw seizoen.Wij houden jullie als leden op de hoogte van provinciale activiteiten via nieuwsbrieven en de website.

Het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu Fryslân