Het lidmaatschap

geeft recht op:

   -  deelname aan activiteiten / bijeenkomsten van de
      plaatselijke afdeling(en)
   -  vier keer per jaar het landelijke magazine Vrouwen
​      van Nu, met o.a. nieuws van de Friese Vrouwen van
      Nu
   -  deelname aan provinciale cursussen /
      bijeenkomsten
   -  deelname aan landelijke activiteiten.

Aanmelding via een lokale afdeling of digitaal via de landelijke website: www.vrouwenvannu.nl

De contributie voor 2020 bedraagt € 53,50 + 0,10 (Kuperusfonds) = € 53,60

Activiteiten

Het programma van de activiteiten vertoont een breed scala van lezingen, excursies, workshops, cursussen en functiegerichte trainingen. Daarnaast zijn er vooral plaatselijk tal van interessegroepen actief. Tuinclubs, fietsclubs, literaire clubs zijn hier voorbeelden van.

Het landelijk bestuur van de Vrouwen van Nu nodigt de afdelingen uit zich te verdiepen in onderwerpen over de eigen leefomgeving. Dit jaar staat landelijk het thema “Volg je droom, Jouw tijd is nu!" hoog op de agenda.


Meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com