Vrouwen van Nu Provincie Flevoland

Vrouwen van Nu Provincie Flevoland heeft afdelingen in:
Almere, Bant, Biddinghuizen, Dronten, Emmeloord, Ens, Lelystad, Nagele en Zeewolde

De organisatie …

Vrouwen van Nu – voorheen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen - is met ongeveer 32.000 leden de grootste vrouwenorganisatie van Nederland.
Zij is opgericht in 1930.

Voor vrouwen door vrouwen …
De organisatie draait op de actieve deelname en inzet van vrijwilligers, ondersteund door een klein team van beroepskrachten.

Vrouwen van Nu staat bekent als een organisatie van kritische en betrokken vrouwen. Gemeenten, provincies, de rijksoverheid en maatschappelijke organisatie doen graag een beroep op Vrouwen van Nu om mee te denken over allerlei beleid, zoals plattelandsontwikkeling, combinatie van arbeid en zorg of milieu.

Vrouwen van Nu is actief op plaatselijk, provinciaal, landelijk en internationaal terrein.

Het landelijk bestuur zetelt in Den Haag.

Als lid van Vrouwen van Nu

kun je alle kanten op: in de plaatselijke afdeling, maar je kunt ook deelnemen aan provinciale en landelijke activiteiten.

Het ene moment kun je je inzetten om iets van de grond te krijgen, een andere keer kun je genieten van wat door anderen wordt georganiseerd

Provinciaal bestuur …

De provinciale besturen van de Vrouwen van Nu zijn een schakel tussen de afdelingen onderling en tussen de afdelingen en landelijk bestuur vice versa.

Onder het provinciaal bestuur zijn verschillende commissies en werkgroepen op velerlei terrein werkzaam.

Het provinciaal bestuur onderhoudt ook contact met provinciale overheden en andere organisaties.

Vrouwen van Nu Flevoland bestaat uit 9 plaatselijke afdelingen met 550 leden. Er zijn tevens een aantal provinciale commissies en werkgroepen actief.
Zij vormen samen een levendige vereniging.
Veel vrouwen van Flevoland ontmoeten elkaar hier en vinden er de contacten, ontspanning, cursussen die ze zoeken.

Commissies en werkgroepen ...
Commissie Cultureel / Tuinen
Commissie Agrarische toer
Commissie Redactie

Eigen ledenblad

Vrouwen van Nu heeft een landelijk blad. Elk lid krijgt 4 keer per jaar dit ledenblad "Vrouwen van Nu" in de bus. Hierin staan op twee pagina's o.a. de activiteiten van de afdelingen, commissies en werkgroepen uit Flevoland vermeld.