Rondwandeling in Dronten

Provinciale Culturele en Tuincommissie Vrouwen van Nu Flevoland

Zondagmiddag 2 april 2022 hebben wij een wandeling gepland in Dronten. 
Deze wandeling is ook voor niet-leden en partners.        We gaan in kleine groepjes een wandeling maken langs diverse kunstwerken en hierover uitleg geven.                De gemeente Dronten heeft heel veel kunst in de openbare ruimte, van o.a. De kunstenaars, Cyril Lixenberg, Ad Kuijpers, Kees Jansen en Peter Kortekaas.                                                                      Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.                Na afloop van de route is er gelegenheid voor koffie / thee.               
Het verzamelpunt is om 14.00 uur bij het vliegersmonument aan de voorkant van het gemeentehuis  in Dronten, De Rede 1  8251 ER Dronten.
Achter het gemeentehuis is gelegenheid om gratis te parkeren. 
Er zijn geringe kosten aan verbonden.                              i.v.m. Gidsen: opgave vóór 18 april bij Truus Geertsema  mail: vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com