Provinciale Jaarvergadering

Klik op onderstaande link. https://1drv.ms/f/s!Agt3Z3M5AR3zhHJ0spCN07Zdc4yR

"Volg je droom, jouw tijd is Nu!" 

 

Vrouwen van Nu hebben dit jaar als thema: Vrouwen van nu durf te dromen, jouw tijd is nu!

In de workshop van Jannie Limburg van bureau Peervis tijdens de jaarvergadering van 2 april in de “Open Hof” te Dronten maken we een reis door de betekenis van dromen  (zowel van ’s nachts als die van overdag) in verschillende culturen. En we kijken hoe vrouwen van de wereld van nu omgaan met hun dromen.

De herkomst van het woord ‘droom’ is niet helemaal zeker.  Komt het  van ‘draugma’,  wat ‘bedrog’ betekent of juist van het Oudsaksische ‘dröm’ wat juist ‘vreugde, jubel, gezang betekent.

Dromen spelen in alle religies en culturen een rol. Soms worden ze gezien als visioenen, symbolen of  openbaringen.  Het duiden van dromen is een oude kunst die nog steeds leeft. Op www.droominfo.nl kan je bijvoorbeeld lezen dat als je voor iemand wegrent in je droom  je eigenlijk iets niet onder ogen wilt zien in je leven.

Sigmund Freud  schreef  rond 1900 een boek over droomduiding.  Volgens Freud kan je via het onderzoeken van je dromen jezelf en je onderbewustzijn beter leren kennen. In zijn boek staan concrete voorbeelden . Dromen waarin je door zelf te bewegen door de lucht kunt vliegen,  zijn  volgens Freud herinneringen uit  je kindertijd, toen je papa je door de lucht zwierde.

Dromen doen we in de REM-fase

Als je in slaap valt zijn je hersenen nog druk bezig. Je slaap bestaat uit een cyclus die steeds ongeveer 45 minuten duurt. Steeds is er een moment van REM-slaap, hele diepe slaap en dat is het moment waarin de meeste dromen voorkomen.

Als je verdriet hebt bent droom je vaak meer. Misschien helpen deze dromen je om je verdriet te verwerken.

Als je droomt staan je ‘controle systemen’ uit. In je droom kan dus alles. Soms vinden mensen hierdoor oplossingen voor problemen of uitdagingen uit hun leven.

‘Dromen’ is ook ‘wensen van verandering’

In je leven kan je verlangen naar het veranderen van omstandigheden deugden van jezelf. Daar gaat het thema van Vrouwen van Nu van dit jaar over. In de zaal zijn de meeste  vrouwen zo tevreden met hun leven dat zij geen bijzondere droom of wens hebben. Wel willen zij graag dat hun familie en zijzelf gelukkig en gezond blijven natuurlijk!

Dromen kunnen ook gaan over ‘deugden’. Je wilt misschien  meer voor jezelf opkomen of zorgzamer, vriendelijker worden of iets nieuws leren.

Wat heb je nodig om je dromen te verwezenlijken? Het blijkt dat de cultuur waarin je opgroeit een grote rol speelt in hoe je grip pakt op je eigen leven. We staan daarom even stil bij de babytijd en bekijken een fragment uit een film waarin 4 baby’s gevolgd worden in hun eerste levensjaar. De overeenkomsten tussen mensen zijn veel groter dan de verschillen. Overal brengt de baby geluk, ontroering, blijdschap en zorg, slapeloosheid en onzekerheid. Voor een groot gedeelte van de wereld brengen kinderen ook zekerheid voor in de toekomst: oudedagsvoorziening. Dat geldt voor de vrouwen van nu in Dronten absoluut niet meer. De (klein)kinderen brengen vreugde en geluk maar niemand is van hen afhankelijk om te overleven. We staan even stil bij de mate waarin je als meisje in jouw gezin vroeger  gestimuleerd werd om je eigen dromen na te streven. Kon je nee zeggen tegen je ouders? Mocht je zelf kiezen in het leven? Is je geleerd om zelfstandig te zijn.? Allemaal punten die ook vandaag nog door kunnen spelen in hoe je met je eigen leven omgaat.

Als afsluiting krijgt iedereen die dat wil een ballon. Deze moet goed opgeblazen worden. We bouwen spanning op door met een speld door de zaal te lopen terwijl iedereen met de ogen dicht de ballon vast houdt. .. Hoe goed kan je aan je dromen werken als je veel zorgen aan je hoofd hebt? We eindigen met zelf gemaakt vuurwerk door de ballonnen lek te prikken. (Jannie Limburg).