Patchwork anders

 

Flevoland

Wandkleed (tekst 2)
In de tijd dat ik regelmatig vergaderde in het Eigen Huis in Den Haag omdat ik als lid van de Landelijke Agrarische Commissie de NBvP vertegenwoordigde in verschillende landelijke en Europese organisaties zoals het KNLC, het Landbouwschap, COPA, CEA enz om de positie van vrouwen in het algemeen en die van de meewerkend echtgenote in het bijzonder te verbeteren zat ik vaak recht tegenover een mooi groot wandkleed wat bijna de hele wand bedekte.
Zowel de heldere lijnen, de betekenis als het materiaal en vormgebruik spraken me aan.
Echter, toen het Eigen Huis verbouwd werd verdween het wandkleed.
Ook mijn bestuurlijke activiteiten veranderden; ik werd lokaal en provinciaal politiek actief en tot mijn grote vreugde vond ik in het provinciehuis in Lelystad in de hal op een mooie plaats ineens het wandkleed terug. Een terechte plaats leek mij.
Tot na een grondige verbouwing van het provinciehuis het wandkleed was verdwenen. Erg jammer. Waar was het gebleven?
Toen ik als voorzitter van de afdeling Nagele van Vrouwen van Nu bij  het provinciaal bestuur informeerde waar het gebleven was bleek na even zoeken dat een van de pb leden, Joke Rebel, zich erover ontfermd had en het kleed, inclusief vlekken, had meegenomen en bewaard.
Hilly Binksma voorzitter van de afdeling Ens en jarenlang politiek maatje in de gemeenteraad was een van de textiel kunstenaressen die samen met een groep vrouwen uit bijna alle provincies het kleed gemaakt had kon er meer over vertellen.
Juist vanwege het thema en het karakter van de landelijke werkgroep vond ik dat het wandkleed als het kon een zichtbaar plekje moest krijgen in Flevoland.
Gelukkig reageerden zowel bestuur als beheerders van het nieuwgebouwde Multi Functionele Centrum in Nagele positief op het verzoek om het wandkleed een plek te mogen geven.
Joke heeft het kleed gewassen, nadat ze eerst alle vakjes had vastgenaaid, gestreken en weer opengeknipt; een gigantische klus!
Opgerold is het naar Nagele gebracht en opgehangen.
Sinds enige tijd heeft het wandkleed weer een plek, is het weer te bewonderen en nu maar hopen dat het mfc ‘het Rietveld’ niet gaat verbouwen, en er niet teveel onverlaten aan het kleed zitten uit nieuwsgierigheid en het er nog jaren kan blijven hangen.

Tekst: Anjo Geluk
 


Flevoland

Wandkleed (tekst 1)
Vanuit een landelijke kadering voor Provinciale handwerkcommissieleden in 1981/82
over het onderwerp: uitgaan van één techniek, (deze keer “patchwork anders”) is
spontaan het idee ontstaan een groepswerk te maken.
Dit werkstuk is gemaakt voor de laatste jaarlijkse landelijke handwerktentoonstelling
in 1983 in de Grote Kerk te Goes.
Uit iedere provincie heeft iemand hieraan meegewerkt, in totaal 11 vrouwen o.l.v.
Albertine Makkes(docent) en Lammy Steenhuis van de LHC. (Landelijke Handwerk Commissie)
De bedoeling van patchwork anders is, dat vrouwen zich blijven ontwikkelen en
nieuwe mogelijkheden ontdekken door te onderzoeken, hoe een reliëf kan ontstaan en
hoe dit beeldend toe te passen. Een groepswerk maken is niet altijd eenvoudig,
men moet samenwerken en kiezen met elkaar uit 13 ontwerpen.
Uit het verslag van 1983, “weer die geweldige ruimte, die men elkaar gaf, weer het
geruisloze, de eenheid die er was in de uiteindelijke keuze”.
Het ontwerp is gekozen en uitgewerkt in een werktekening, stof ingekocht,
opdrachten voor iedereen uitgedeeld. (het schema is er nog)
Zo moest iedereen kussentjes maken, iets ingevouwen of meer ingevouwen of dik en
dun opgevuld enz. Twee dagen is men weer ergens in het land bij elkaar gekomen en
daarna is het hele kleed met een kleine groep helemaal in elkaar gezet.
Dat is een heel werk geweest, want het is 1.70 m hoog en 3.60 m breed.
Het kleed heeft één kleur, zodat juist de vorm, het beeld meer tot uiting kan komen.
Vierkante kussentjes van 20 bij 20 cm., weinig opgevuld met kleine plooien, dikker
opgevuld met grote, diepe plooien enz.
Omdat het wandkleed voor Zeeland is gemaakt, is er een grote golvende lijn in te zien,
beweging en dat alleen met strakke lijnen en plooien.
Velen zullen zich het nog herinneren, dat het in de vergaderkamer van Het Eigen Huis
heeft gehangen. Voor hen, die het nog nooit hebben gezien, het doet denken aan de
Nul-kunst van Jan Schoonhoven. Bijzonder is het wel, dat het wandkleed na zo lange
tijd en vele omzwervingen ergens een plaats heeft gevonden.
De vrouwen, die het gemaakt hebben zijn: Fennie Hendriks(Gr.) Fokje v.d. Vlugt (Fr.)
Martha Wijninckx (Dr.) Alie de Boer (Ov.) Anne Dijkstra (Gld.) Hilly Binksma ( Fl.L)
Rie Dijkink ( Utr.) Nel Berkhouwer (NH) Ada Zeelen (ZH) Ina Koster (Zld)
Meta Blok (Nbr). Tekst: Hilly Binksma