Corona nieuws

Maatregelen en advies landelijk bestuur ivm coronavirus

Naar aanleiding van alle recente berichtgeving met betrekking tot het coronavirus en de hierop gevolgde aanscherping van het regeringsbeleid, heeft het landelijk bestuur in overleg met het landelijk bureau besloten om vanaf maandag 16 maart , alle bijeenkomsten tot nadere kennisgeving af te gelasten. Het landelijk bestuur adviseert provinciale en afdelingsbesturen dringend om hetzelfde te doen. Dit besluit is genomen in verband met  de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor iedereen.  

Wij realiseren ons dat dat dit besluit gevolgen heeft voor de jaarvergaderingen die gepland staan tot medio april en waarin statutair verplichte, formele beslissingen genomen moeten worden. Om die reden heeft het landelijk bestuur besloten dat de volgende regels van kracht zijn voor (provinciale) afdelingen die door deze maatregelen getroffen worden:

  • Voor afdelingsvergaderingen die nog moeten plaatsvinden geldt:
    • Indien mogelijk wordt aan alle leden van de afdeling gevraagd om schriftelijk (via e-mail of post) hun stem uit te brengen op die agendapunten waarover gestemd zou moeten worden. Dat dienen de leden dan te doen voorafgaand aan de datum waarop de vergadering zou plaatsvinden, zodat het bestuur de stemmen kan tellen en kan vaststellen wat de uitslag is.
    • Is het niet mogelijk om alle leden schriftelijk te laten stemmen, dan moet een nieuwe datum geprikt worden om de jaarvergadering te laten plaatsvinden. Het is in dit geval toegestaan om deze later dan voorgeschreven in het Huishoudelijk Reglement te laten plaatsvinden (HHR, paragraaf 6.1)
    • De afdelingsafgevaardigde naar de provinciale vergadering wordt in dat geval in goed overleg vastgesteld door het bestuur van de afdeling, zonder de gebruikelijke stemming onder alle leden van de afdeling.
  • Voor provinciale jaarvergaderingen geldt:
    • Alle afdelingen in de provincie wordt gevraagd schriftelijk (via e-mail) te stemmen over de relevante agendapunten, voorafgaand aan de datum waarop de vergadering zou plaatsvinden.

Ook het landelijke penningmeesteroverleg van 1 april zal niet plaatsvinden. We hopen hiervoor begin mei alsnog mogelijkheden te hebben, zodat de penningmeesters in elk geval voorafgaand aan de Ledenraad geïnformeerd zijn, ook als dat betekent dat deze plaatsvindt na “het uitgaan van de oproepingsbrief voor de ledenraad” (HHR, art. 7).

Indien het nodig blijkt om deze maatregelen verder aan te passen, dan worden besturen van (provinciale) afdelingen zo snel mogelijk geïnformeerd.

Wanneer je hierover vragen hebt, mail of bel ons gerust: bureau@vrouwenvannu.nl of 070 3244429.