Brainstormen met leden

Ik zou zo graag ………….

Met een aantal enthousiaste leden vanuit Flevoland willen brainstormen over HOE wij de toekomst van Vrouwen van Nu zien. En vooral hoe we die toekomst zouden kunnen vertalen naar onze plaatselijke afdelingen.

Als landelijke vrouwen vereniging tellen we 35.000 leden verdeeld over circa 500 afdelingen. Menig politieke partij zou trots zijn op dit leden aantal.

We zijn een bloeiende vrouwenvereniging en juist nu in deze moeilijke Corona tijd zie je dat er binnen afdelingen van VvN allerlei initiatieven worden ontplooid om met elkaar in contact te blijven. Er zit zoveel creativiteit én betrokkenheid binnen onze vereniging.

Maar als er aandacht gevraagd wordt voor de toekomst van VvN dan lijkt het alsof we in onze schulp kruipen en dat graag uit laten zoeken door het landelijk bestuur. En da’s zo jammer want wij allemaal samen ZIJN Vrouwen van NU.

 

Het landelijk bestuur heeft een meerjarenbeleidsplan 2019-2022 opgesteld met als titel “Alles wat je aandacht geeft groeit” en dat kent de volgende speerpunten:

1. het versterken van ons bestaande sociaal netwerk en onze maatschappelijke betrokkenheid

    meer zichtbaar maken voor de buitenwereld.

2. Samen een bijdrage leveren aan een betere wereld, dichtbij en veraf.

3. Kennis en ervaring doorgeven.

4. Een bijdrage leveren aan een duurzame wereld en aan de millenniumdoelen van de VN.

5. Een brug slaan tussen stad en platteland

Zie deze speerpunten als onze VvN doelen voor de toekomst. Dit is wat wij willen bereiken met onze vrouwenvereniging.

Hoe kunnen we nou die aandachtspunten vertalen naar onze plaatselijke afdelingen en zo een actieve bijdrage leveren in het realiseren van die speerpunten?

En ook; hoe kunnen we onze gezamenlijke bron van zorg: het teruglopende ledenaantal, het hoofd bieden. Moeten we energie stoppen in het werven van nieuwe leden? Hoe pakken we dat aan?

Of gaan we uitfaseren….. we blijven elkaar ontmoeten en houden contactavonden (als dat weer kan) en verder zien we dan wel hoelang de vereniging nog bestaat. Zou zeer spijtig zijn maar is een reële optie.

Dat zijn punten waarover ik graag zou wil brainstormen in een kleiner verband, ook als ondersteuning van onze afgevaardigde in de ledenraad. Heb je interesse? Wil je mee praten en meedenken? Graag!! Meld je!! op marjovandersluijs@gmail.com   En ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Tot ziens.