commissies

 

JAARPROGRAMMA COMMISSIE

De commissie die het programma voor 2020 heeft samengesteld bestaat uit:
Alja Dikkema, Antje Nijhof, Dineke Bierma,Ginie Mensingh en Tineke Homan

Dit in overleg met het bestuur.

KAS-COMMISSIE

Deze commissie controleert eens per jaar of de kas klopt.
Ze bestaat uit:
Siny Roelsma, Ans Bosma en Ankie Geerts

De reiscommissie

Verzorgt onze jaarlijkse busreis.
Daarnaast verzorgen ze tal van andere uitstapjes en culturele avonden, zoals bezoek aan een museum of theater.
De commissie bestaat uit:

 Iet Sillius, Hilly Roggeveld en Marga Heeger.