Vrouwen van NU Etten-leur

Vanaf 1 januari 2015 is de fusie van KVO met

Vrouwen van Nu een feit!

Informatie kunt U inwinnen op e-mailadres vrouwenvannuel@gmail.com