Jaarvergadering in de Linde 2020

Jaarvergadering Vrouwen van Nu EttenLeur    Datum            : Maandag 20 januari 2    Locatie           : de Linde

Toos van den Wijngaard opent de vergadering, wenst iedereen van harte welkom en een speciaal welkom aan de aanwezige (3) aspirant-leden.Op deze speciale datum wenst Toos op haar eigen bekende wijze iedereen een geweldig 2020.Notulen van de najaarsbijeenkomst op 17 september 2019 worden voorgelezen door secretaresse Anja van Gurp.Vervolgens presenteert Conny van Amelsfoort in de functie van penningmeester de financiële cijfers over 2019. De begroting voor het jaar 2020 ligt op de bestuurstafel ter inzage. Tegen de verwachting in is er een positief resultaat te melden.In de bestaande kascommissie zal Corrie Bastiaansen vervangen worden door Coby Boot. Reserve kandidaat wordt Lia Bastiaansen. Corrie geeft namens de commissie een grote pluim aan Conny en dankt haar voor de vele jaren werk in deze functie.Dan is Anja weer aan de beurt om het jaarverslag 2019 te presenteren. Na 15 minuten complimenteert Toos haar met dit gedetailleerde verslag.Afgelopen jaar zijn een klein aantal leden uitgeschreven, maar de aanwas was gelukkig groter. Alle nieuwe leden worden met naam vermeld.

Op de agenda staat een bestuursverkiezing vermeld in verband met periodiek aftreden van Conny van Amelsfoort en Anja van Gurp. Door het bestuur zijn 2 kandidaten aangedragen : Nelly van Fessem voor de functie van penningmeester en Tonny Wennekes voor de functie van secretaresse. Beide dames stellen zich voor. Door handopsteking worden zij beiden gekozen in het bestuur. Toos wenst hun veel succes toe en spreekt haar vertrouwen uit met een mooie wens gerelateerd aan de 12 maanden in een jaar.

En dan volgt het onvermijdelijke: afscheid nemen van Conny – vanaf 2011 bestuurslid – en Anja – bestuurslid vanaf 2013. Beide dames worden in de schijnwerpers gezet. Toos heeft een mooie ode op papier gezet waarin de letters van VROUWEN VAN NU in iedere zin als beginletter worden gebruikt. Natuurlijk zijn er ook de bijbehorende cadeautjes en bloemen. Aan alle leden was gevraagd om een persoonlijke boodschap op een kaart over te brengen. Aan de cadeaus is veel handvaardigheid te pas gekomen. Conny en Anja danken ieder afzonderlijk voor de mooie woorden en giften. Foto’s bewijzen het bijzondere afscheid.

Na rondvraag en sluiting vindt er een pauze plaats waarin koffie/thee met iets lekkers wordt aangeboden.Na de pauze worden 5 rondes bingo gespeeld. Met heel veel fanatisme en hilariteit worden alle rondes met een kleine onderbreking gespeeld. Een bijzonder en uniek moment vindt plaats wanneer iemand zowel de 1e als de 2e ronde wint in één keer.Tenslotte vindt er nog een kleine loterij plaats.

Als afsluiting dankt Toos iedereen voor haar aanwezigheid en hoopt iedereen op zijn laatst terug te zien op de voorjaarsbijeenkomst maandag 16 maart 2020.Collage:1Collage:2Collage:3Collage:4Collage:5