Informatie mbt activiteiten en Corona 26 aug 2020

Etten-Leur, 26 augustus 2020.

Beste leden VvN Etten-Leur

Het  bestuur heeft een overleg gehad en (diep) nagedacht hoe de activiteiten zoals die in het programmaboekje staan, voortgezet kunnen gaan worden.

Per 1 september a.s. mogen en kunnen er weer activiteiten gaan plaatsvinden in De Linde, echter wel onder strikte voorwaarden.

Het bestuur wil  weer heel graag haar leden bij een van de geplande activiteiten verwelkomen echter vragen zij zich af, hoe de leden daar over denken.

Het bestuur  heeft een korte enquête opgesteld die zij graag aan de leden  willen voorleggen:

 1. Vindt u het verantwoord voor u zelf om naar een bijeenkomst van Vrouwen van Nu te komen met het oog op de door het RIVM bekend gemaakte maatregelen ?
 • JA  /  NEE
 1. Bent u in de gelegenheid om zelf naar De Linde te komen (meerijden met elkaar mag mits met het verplichte mondkapje voor alle passagiers)?
 • JA  /  NEE
 1. Voor de komende 3 maanden zijn er 3 bijeenkomsten gepland, te weten

21 september    Najaarsbijeenkomst (Informatie van een huidtherapeut)

20 oktober          Groene avond (Ad de Klerk verhalenverteller over landgoederen)

16 november      Info avond (Verkeersschool Blom)

Als de situatie rondom het Covid-19 virus niet wijzigt, mogen en kunnen wij u dan verwelkomen?

 • JA  /  NEE
 1. Vindt u het sowieso verantwoord om de geplande activiteiten weer op te starten?
 • JA  /  NEE
 1. Vindt u het beter om de activiteiten, zoals bij punt 3 genoemd,  door te schuiven naar 2021?
 • JA  /  NEE

 

 • Het bestuur verzoekt de leden vriendelijk om de antwoorden op bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk naar vrouwenvannuel@gmail.com  terug te sturen, bij voorkeur uiterlijk zondag 30 augustus a.s.

 

Informatie betreffende de strikte voorwaarden (zoals hierboven genoemd) die in De Linde vanaf de heropening op 1 september zullen gaan gelden:

 • Bezoekers van bijeenkomsten dienen zich vooraf aan te melden bij hun vereniging en vervolgens door de vereniging De Linde deze informatie te verstrekken (naam en telefoonnummer).
 • Bij de ingang moet iemand van de organisatie de presentielijst beheren en bezoekers wijzen op de dan geldende richtlijnen.
 • Bij de ingang (en in alle overige ruimtes)  is desinfecterend gel aanwezig.
 • In de toiletten mogen 2 personen tegelijk aanwezig zijn. Anderen wachten buiten de ruimte.
 • Handblazers in de toiletten worden vervangen door papieren handdoekjes.
 • Handleiding in toiletruimtes aanwezig.
 • In de toiletten wordt een toiletbrilreiniger klaar gezet. Na gebruik dient de wc bril gereinigd te worden.
 • Elke 2 uur worden de toiletten schoongemaakt.
 • Er vindt geen bediening meer plaats aan de tafels. Er zal uitsluitend gewerkt worden met consumptiebonnen. Deze bonnen (koffie/thee en fris/bier) kunnen in de bar worden aangeschaft. Betaling uitsluitend per pin. Bonnen blijven onbeperkt geldig.
 • Ons dringend advies: koop deze bonnen vooraf en niet op de avond van de activiteit zelf om drukte aan de bar te voorkomen. De  Linde is alle dagen geopend, loop of fiets even langs.
 • Jassen op de stoel en niet in de garderobe. Bij verplaatsing kan je je stoel meenemen.
 • Bezoek De Linde niet als je klachten hebt!!
 • Maximale bezetting De Linde : 100 personen inclusief de bediening.

Al met al wordt duidelijk dat De Linde er alles voor over heeft om de gebruikers van hun zalen een veilig gevoel te geven. Advies geldt dan ook deze voorschriften te gaan naleven en ons en anderen niet in gevaar brengen.