Historisch overzicht

Geschiedenis
In 1928 werd in Tilburg de Boerinnenbond van de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) opgericht, als eerste organisatie van en voor boerinnen. Haar werkgebied omvat de diocesen Breda en Den Bosch; de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Gelderland.

In 1951 werden de kringen opgericht en in 1954 werd het Centraal Bestuur geïnstalleerd. In 1965 gingen de jonge boerinnen over naar de KPJ en in 1967 werd de naam Boerinnenbond gewijzigd in Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB. (KVO)

Hoewel de KVO al sinds 1954 (toen nog Boerinnenbond) zelfstandig was, voerde men sinds 1967 nog de naam: KVO van de NCB. Maar toen na 100 jaar NCB in 1999 de structuur van deze organisatie enigszins veranderde en de naam veranderde in ZLTO, werd het “KVO”. 
In maart 2003 vierde de Gewestelijke KVO haar 75-jarig jubileum. Hier werd gesproken over het belang van een eigen identiteit voor de KVO, maar vooral belangrijk zijn de onderlinge contacten, de sfeer en de toekomst.
De website www.kvo.nu  en het huidige logo werden geïntroduceerd.
In de loop van 2003 heeft de KVO zich aangesloten bij de Nederlandse Vrouwenraad.

Vanaf 1 januari 2015 is de KVO gefuseerd met de grootste vrouwenorganisatie van Nederland: 
Vrouwen van Nu.

Afdeling Etten-Leur

7 Oktober 1929 werd de Boerinnenbond afdeling Etten opgericht.

In 1967 veranderde de naam in  KVO afdeling Etten.

In mei 2000 is de naam via een statutenwijziging veranderd in
KVO afdeling Etten-Leur.

Op 1 januari 2015 is door de fusie met Vrouwen van Nu de naam gewijzigd in: Vrouwen van Nu

Afdeling Etten-Leur. Momenteel telt deze afdeling ±106 leden, waarvan sinds januari 2016 Toos v d Wijngaard voorzitter is.