Jaarprogramma 2020

20 januari      Buffet met Quiz 

17 februari      Jaarvergadering - Lezing Orgaandonatie

6  februari       Bezoek Europees Parlement

En toen kwam corona. Geen bijeenkomsten meer, in ieder geval tot september.

Mogelijk worden onderstaande avonden doorge-

schoven naar het nieuwe seisoen.

16 maart         Wim Huijsmans over achternamen                                    dialect maand

31 maart,1 en 2 april Agrarische Excursie

20 april            Eendagsbestuur dames Holten

13 mei              Reisje

    juni              Fietstocht

15 september  PLOT- Plattelandsvrouwen Op Toneel                                  uit Bathmen, gezamenlijke avond met                                VvN Dijkerhoek in Het Bonte Paard

19  oktober      BHV Bedrijfshulpverlening

16  november   Doe-avond Creacommissie

17 november   Agrarische Themadag

21  december  Kerst met Martine Dubois