Het bestuur van de afdeling Vrouwen van Nu Escharen

Voorzitter:

Annie Rovers-Michiels

Penningmeester:

Mientje Derks-Opsteegh

Secretares:

Anne-mieke Opsteegh-Crooymans

Bestuursleden:

Gerry Moors-Cruijsen

Nelly v.d. Heijden-Peters