Jaarvergadering/Lezing

Onze voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle leden en aan onze gastspreker Mw. Jolanda de Bruijn en haar hond Jip.

 

Jenny heeft allerlei informatie op tafel gelegd over b.v. het reisje, Nationale Vrouwendag, activiteiten van het P.B. e.d. Ze geeft hierbij de nodige informatie.

Onze secretaris, Jenny Paulus, heeft het jaarverslag 2018 gemaakt en leest alleen het gedeelte voor over de afdelingsavonden/ochtenden en de fietsavonden en gezamenlijke avonden. Het volledige verslag is na te lezen in het jaarboek. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Onze penningmeester, Anneke van Egmond, toonde deze keer het financieel verslag/overzicht via de beamer. Ze gaf uitleg bij de verschillende posten en zo kreeg iedereen een goed beeld over hoe de financiën van de afdeling in elkaar zitten. Het verslag werd goedgekeurd.

Trijni Dijk en Gea Drent hebben de boeken gecontroleerd en zij verleenden de penningmeester decharge. Gea heeft 2 jaar in de commissie gezeten en Tannie Vink wordt haar opvolger. Trijni is in 2020 aftredend.

Penningmeester Anneke van Egmond is aftredend en herkiesbaar. Ze heeft aangegeven dat ze nog een 2e termijn van 3 jaar aan wil blijven als penningmeester. Alle aanwezige leden stemden daarmee in.

Secretaris Jenny Paulus is na 2 termijnen van 3 jaar aftredend en niet herkiesbaar. Hanny de Vries is bereid gevonden haar op te volgen. Alle aanwezige leden stemden daarmee in. (Jenny zal haar het eerste jaar begeleiden)

Algemeen lid Hinke Hogewerf is na 2 termijnen van 3 jaar aftredend en niet herkiesbaar. Irma Veerman is bereid gevonden haar op te volgen. Hinke zal Irma inwerken. Alle aanwezige leden stemden daarmee in. Hiermee is het bestuur weer voltallig.

Onze voorzitter bedankte Hinke en Jenny voor hun inzet voor de vereniging. Zij ontvingen beiden een mooi cadeau en een applaus van de leden.

Er zijn dit jaar geen jubilarissen.

Er worden geen vragen gesteld tijdens de rondvraag.

Wel meldde onze voorzitter dat Jenny Paulus aanblijft als webmaster. Dit is een functie buiten het bestuur.

Na het huishoudelijke gedeelte was er een korte pauze.

Hierna kreeg onze gastspreker Mw. Jolanda de Bruijn het woord.

Lezing Paws for you

therapiehonden.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de vrouwen van nu,  afd.Ens in de maand februari j.l.bestond het avondprogamma naast de vaste onderwerpen als opening, mededelingen,ect uit een lezing over Paws for you therapie honden. Wie is PAWS FOR YOU en wat doet zij ?

Paws for you begeleidt en ondersteunt kinderen- jongeren-of volwassenen met emotionele en gedragsproblemen ontstaan door  bij bijvoorbeeld autisme,add en a.d.h.d. het syndroom van Down ect. Door samen met een hond te trainen, leer je van de hond op de juiste manier contact te maken, aandacht vragen of om je grenzen  aan te geven. Hij laat je precies zien wat het effect is van je eigen gedrag is.

Van honden kun je veel leren. Zij zijn eerlijk en voelen dingen aan waar wij onszelf veelal niet van bewust zijn Een hond weerspiegelt, veroordeelt niet en is altijd eerlijk.  Deze speciale training kan de belanghebbende doen met een eigen hond of een speciaal opgeleide hond voor eerder genoemde doelgroepen. Doel van een training is het oplossen van problemen .    Geleide honden worden  getraind door de lezinghoudster van deze avond ,en oprichtster van Paws for you, mw.Jolanda de Bruin woonachtig te Ens, moeder van twee kinderen en sinds een aantal jaren therapiehond begeleidster en kynologisch instructeur.  Tevens adviseerd en begeleid zij mensen  en\ of gezinnen die een therapie hond willen aanschaffen of al hebben.

Een zeer boeiende inspirerende lezing die met veel enthousiasme en kennis gebracht werd, niet in het minst door duidelijke opdrachten en uitvoeringen hiervan door de hond Jip van de spreekster.

Het groepje van Ria Davids.