Handwerkgroep/textiele werkvormen

Eén keer per maand komt de handwerkgroep bij elkaar op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur bij één van de leden thuis. 

Ieder werkt aan een eigen werkstuk, welke handwerktechniek maakt niet uit. 

We wisselen ideeën uit, helpen elkaar, doen onderzoek om mogelijkheden te leren kennen.

Kortom het is de bedoeling, dat we elkaar stimuleren.

Voor info en/of suggesties Hilly Binksma,

tel. 25 15 83 of binksma31@gmail.com