Handwerkgroep/textiele werkvormen

Eén keer per maand komt de handwerkgroep bij elkaar op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur bij één van de leden thuis. 

Ieder werkt aan een eigen werkstuk, welke handwerktechniek maakt niet uit. 

We wisselen ideeën uit, helpen elkaar, doen onderzoek om mogelijkheden te leren kennen.

Kortom het is de bedoeling, dat we elkaar stimuleren.

In 2019 komen we in totaal zeven keer bij elkaar:

16 januari 2019 bij     Marry Brinkman

13 februari bij            Ineke Cordes

13 maart bij               Hennie Barneveld

10 april bij                  Kathe Meijer

Voor info en/of suggesties Hilly Binksma,

tel. 25 15 83 of binksma31@gmail.com