avond treffen.

Onze afd. avonden worden gehouden in het buurthuis Espelervaart  Atlantischestraat 18.

 om 19,45 uur

1 sept. , 6 okt., 3 nov., 1 dec. 2021

5 jan., 2 febr., 2 mrt., 6 apr. 2022

 

voor gegene die moeite hebben om daar s`avonds te komen wordt vervoer geregeld. u moet dat wel even aangeven.

 in mei  2022  hebben we nog een reisje.

Ella Sloots-Vorenkamp is het aanspreekpunt voor de leden en ledenadministratie.tel. 06 20430020

Hennie Westerveen-Luchtmeijer is het eerste aanspreekpunt voor de Financien.

Martha de Vos-Hunneman  webmaster.

Henny Stienstra-Wester Notulist

Corry van der Hulst zorgt dat de zieken worden bezocht.