We pakken de draad weer op

 “ We pakken de draad weer op”, het thema voor Vrouwen van Nu , afd. Elst e.o. voor het nieuwe afdelingsjaar.

Evenals bij de meeste verenigingen het afgelopen jaar, waren alle activiteiten van Vrouwen van Nu, op een heel laag pitje gezet.

In het najaar van 2020 leek er weer wat lucht te komen, maar helaas na de eerste afdelingsavond in september kon ook nu het verdere seizoen niet worden afgemaakt door de coronapandemie.

Door middel van  leuke attenties  tussendoor en met Sinterklaas  en  Kerst heeft het Bestuur haar best gedaan om het contact met de leden te behouden.

Het jaar 2021 is voor Vrouwen van Nu, afd. Elst  e.o. een bijzonder jaar.

In december bestaat de vereniging namelijk 75 jaar. Wat heel bijzonder is voor een Vrouwenvereniging in deze tijd.

Het bestuur kijkt (hetzij met enige voorzichtigheid) uit naar dit nieuwe seizoen, en het thema “We pakken de draad weer op” past hier helemaal bij en laat de veerkracht van onze Vrouwenvereniging zien. 

We gaan ervan uit dat het  allemaal weer kan,  elkaar ontmoeten, 

nieuwtjes uit te wisselen en elkaars verhalen te horen. Natuurlijk binnen de geldende regels en mogelijkheden. 

Eén van de kenmerken van Vrouwen van Nu?

Andere vrouwen ontmoeten en met elkaar leren, ontdekken en geïnspireerd worden door nieuwe dingen. 

Wilt u eens kennis maken met Vrouwen van Nu, dan bent u van harte welkom.

Meer informatie over onze programma’s vindt u op onze website www.vrouwenvannu.nl/elst-eo.

Het bestuur heet u van harte welkom en wil u graag ontmoeten.

 

 

 

 

 

Extra informatie