Reisclub

Binnen onze afdeling is er een reiscommissie.

An Nodelijk Tel: 078-6161833 j.nodelijk@hetnet.nl
Truus de Vries Tel: 078-6131395 t-de-vries77@hetnet.nl 
 

Zij organiseren in het voorjaar en in het najaar een dagreisje. Zie agenda op de site en bij de nieuwsbrieven.

Het laatste najaarsreisje was naar Duitsland, daar bezochten we een breifabriek waar ook kleding te koop was. 

Het volgende reisje is 20 april 2017