Welkom op onze afdelingssite van Eext

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

Onze afdeling is opgericht 11 december 1931 in Café Kram met de naam "Boerinnen en Plattelandsvrouwen". Toen gaven zich 27 vrouwen op als lid. Door de jaren heen hebben we wel naamsveranderingen ondergaan, we heten nu "Vrouwen van Nu".

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Onze afdelingsavonden zijn elke maand van september t/m april en worden de tweede dinsdag van de maand gehouden, aanvang 19.30 uur in ons dorpshuis bij café Homan.

Er is een afwisselend programma met een gastspreker/ster, een thema-avond of een workshop.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze afdeling. Indien u belangstelling hebt kunt u vrijwillig eens een avond langs komen om de sfeer te proeven.

Besluit u lid te worden kunt u zich aanmelden bij onze secretaresse:

Marchien Zandvoort zandvoortmarchien@gmail.com of bellen naar 0592-262839

De contributie voor 2019 bedraagt € 53,-- dit is incl. het ziekenpotje. De penningmeester moet hiervan een afdracht doen aan het landelijke bureau en het provinciaal bestuur.

Van het resterend bedrag worden o.a. de bijeenkomsten betaald.

Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 november schriftelijk                                                                             opgezegd worden bij onze secretaresse, anders bent u nog een jaar contributie verschuldigd. Het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december.