Jubilarissen

In 2019 is Geertje Supèr 60 jaar lid. Wij hebben haar verrast met een bloemetje.
Op 12 februari hadden wij onze jaarvergadering.
Ondanks dat Janny Sijbring er niet was hebben we haar bedankt dat ze zitting in de bezoekcommissie had. Haar plaats wordt ingenomen door Britta Hadderingh.
Fenny Oldenhuizing wordt d.m.v. een bloemetje bedankt dat op iedere bijeenkomst de koffie klaar staat.
Na het officiële gedeelte hadden we een foto overzicht uit 2018.
Na de pauze hadden we vrijwilligers van het Huus van de Taol. Zij vermaakten ons met een kwis.