De Onlanden

De eerste afdelingsavond van het nieuwe seizoen. De voorzitter verwelkomde iedereen en Annelies Tuttel werd in de bloemetjes gezet. Zij had tig-aantal jaren de handwerkgroep geleid maar helaas die is nu ter ziele. Na het tweede kopje koffie werd de microfoon aan de heer Dantuma gegeven die ons meenam naar : De Onlanden.
Het gebied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe en is ongeveer 2500 ha. groot. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling en grootschalige waterberging, waardoor een deel van het gebied weer 'onland' wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt 'Natte natuur voor droge voeten'. De plannen voor De Onlanden zijn een uitvloeisel van de wateroverlast die een groot deel van Nederland in 1998 trof en die leidde tot acute bedreiging van enkele stadwijken van de stad Groningen. De natuur van De Onlanden is nauw verbonden met de beken en andere wateren die het gebied kenmerken. Tot het gebied behoren de bestaande natuurgebieden Peizer- en Eeldermaden en het Drentse deel van het Leekstermeergebied. We vinden er naast open water, verschillende soorten graslanden, moeras met moerasbos en beekdalen. Deze bieden plaats aan honderden planten- en diersoorten. Het karakter zal veranderen omdat vele graslanden verdwijnen en de daarbij behorende dieren zoals weidevogels. Verwacht werd dat andere soorten profiteren zoals de orchidee rietorchis, de vogels paapje en roerdomp en verschillende libellen en amfibieën. Op termijn verwachtte men soorten als de grote zilverreiger, de visarend, de bever en de otter. Anno 2019 was duidelijk dat roerdomp , grote zilverreiger , otter en visarend het gebied hadden gevonden. Je kan er heerlijk wandelen en fietsen en het is mogelijk om al dit moois te zien als je meegaat op een excursie. Rene Dantuma is een enthousiaste vrijwilliger die veel van dit bijzondere gebied weet en door Diny van der Veen hartelijk werd bedankt.              Klik voor foto's >>>https://1drv.ms/a/s!AnA3tkYemsdN-Ait_OLTMiQG7Ta_