Programma 2021

 

                                    JANUARI                                                                     

6  januari           Nieuwjaarsviering.
Gaat i.v.m. het coronavirus niet door.                     

13  januari        Commissievergadering
Deze vergadering vindt plaatst tijdens de jaarvergadering op 3 februari.                      

                                      FEBRUARI                                                                 

3 februari                  Jaarvergadering
Na het eren van trouwe leden, de bestuursverkiezing en een overzicht van de financiën wordt de avond ingevuld door Lidy Kuiper uit Drouwen. Zij vertelt over de activireiten van de IVN afdeling Borger-Odoorn, die zich richt op natuureducatie en natuurbeleving  

                                       MAART                                                                      

3  maart              Poesieclub
Vier dames en één heer presenteren op een vettassende manier een breed scala aan gedichten omlijst door muziek                           

31 maart      Voorjaarsworkshop
Wordt dit jaar verzorgd door Annie en Marijke.

                                       APRIL                                                                                        

7 april  Achter de klapdeuren v.h. UMCG.
Angelique Lüdemann is operatieassestente en houdt een presentatie over de weg die gegaan wordt naar, tijdens en na een operatie.

.... april      Excursie
Nadere informatie volgt.                                                                                                      

                                        MEI                                                                                

5  mei         Schotse dansen
Carieke Pol en Jouke Aukema brengen de Schotse dansen voor iedereen tot leven.   

....  mei         Reis met Borger
In mei maken we onze jaarlijkse reis samen met de VvN Borger.
Informatie over datum en bestemming volgen.

                                      JUNI                                                                                             

Jaarlijkse fietstocht.
In juni of juli is de jaarlijkse fietstocht. De datum volgt.

2 juni     Start zomer fietsen.
Iedere 1e en 3e woensdag van juni, juli , augustus kan er gefietst worden. Start is om 19.00 uur vanaf het Dorpshuis           

                                         JULI                                                                         

.... juli      Tuinbezoek. 
Informatie over datum en plaats volgt   

                                      AUGUSTUS                                                                       

12 augustus       Wandeltocht.
De wandeltocht Vrouwen van Nu afd. Drenthe wordt door ons georganiseerd.

18 augustus     Einde zomer fietsen.
De laatste gezamenlijke fietstocht voor dit jaar.                                   

                                    SEPTEMBER                                                               

1 september   Herman Sandman vertelt ...........
Herman Sandman, columnist van het Dagblad van het Noorden, vertelt verhalen over het dagelijks leven van vroeger en nu.
Of uw echtgenoot/ partner ook wordt uitgenodigd hangt af van de regelgeving i.v.m. het coronavirus 

                                   OKTOBER                                                                   

6 oktober    Eéndagsbestuur.
Wij laten ons met veel plezier verrassen.

12 oktober      Jubileumdag.
De landelijke vereniging van de Vrouwen van Nu bestaat 90 jaar. Dit wordt gevierd in theater Orpheus te Apeldoorn.

.... oktober        Excursie.
Nadere informatie volgt.

                                     NOVEMBER                                                                              

3 november    Kunstenaars van de Ploeg.
Eric Bos vertelt wat er zo bijzonder is aan het werk van De Ploeg.
De lezing wordt opgeluisterd met afbeeldingen van het werk van de Ploegkunstenaars.

                                    DECEMBER                                                                                    

15 december      Kerstviering
Nadere informatie volgt.

16 december      Kerstworkshop
Nadere informatie volgt.