Training- en Advies Groep (TAG)

-Trainers
•Hilde de Boer
e-mail: hmadeboer@gmail.com: Tel.0592 541532
•Gerrie Andeweg: Tel. 0522 442545
e-mail: g-andeweg@hetnet.nl
•Marga Hiddingh: Tel. 0592 415007
e-mail: margahiddingh@home.nl

•Toegevoegd PB lid - Janny van Goor

-Webteam:
•​Taetske Dekker Tel. 06 48977388
e-mail: taetskedekker@hetnet.nl
•Hettie Klein: Tel. 06 30076284
e-mail: hettieklein52@gmail.com
Toegevoegde PB lid: Janny Roggen 

 -Trainingen
Jaarlijks worden er bij voldoende belangstelling trainingen georganiseerd voor bestuursleden, aankomende bestuursleden, commissieleden en belangstellenden.
De trainingen worden gehouden in:
Wilhelminazalencentrum          
Wilhelminaplein 2
9411 PC Beilen
De Voorhof                       
Hoogeveenseweg 4
9431 AZ Westerbork

 -Nieuwe ledenadministratieportal.

De oude portal werd per 1 mei 2019 uit de lucht gehaald en in juni werd gestart met een nieuwe portal. Voor de een is het nieuwe systeem geen probleem terwijl een ander nog graag wat meer wil weten. Wij organiseren daarom in februari 2020 nogmaals trainingen op 
maandagmiddag 10 februari en 
donderdagmiddag 13 februari 2020.

Beide trainingen beginnen om 13.30 uur en duren tot 15.30 uur. Het adres is: Wilhelminazalencentrum, Wilhelminaplein 2, 9411 PC Beilen.

Een training gaat door bij een opgave van minimaal tien vrouwen. Omdat de training gegeven wordt in een kleine zaal zijn veertien vrouwen per middag het maximum.

De training is gratis, evenals de koffie/thee. Reiskosten zijn voor rekening van de afdeling. Er is internet aanwezig. Het meenemen van een eigen laptop of tablet is aan te bevelen.

Het is geen computercursus dus het kennen van je eigen apparatuur is een must. Een belangrijk deel van de tijd zal bestaan uit het maken van lijsten.

Onder het kopje ‘Handleidingen’ op het deel /voor leden/ van de landelijke website is de meest recente handleiding beschikbaar.

Opgave voor deelname is beslist noodzakelijk en kan tot uiterlijk 27 januari 2020.

Voor informatie en/of opgave stuurt u een e-mailtje naar: portal.drenthe@gmail.com
Marga Hiddingh
TAG - Ledenadministratieportal
Vrouwen van Nu Drenthe

-Ledenadministratieportal

Marga Hiddingh geeft trainingen voor nieuwe en aankomende ledenadministrateurs, zodra er weer vraag naar is.
Voor tussentijdse vragen kun je altijd bij haar terecht

- Training voor secretaris
- Training voor penningmeesters
- Training boekhouding in Excel
- Training webmastercursus