Training- en Advies Groep (TAG)

-Trainers
•Hilde de Boer
e-mail: hmadeboer@gmail.com: Tel.0592 541532
•Gerrie Andeweg: Tel. 0522 442545
e-mail: g-andeweg@hetnet.nl
•Marga Hiddingh: Tel. 0592 415007
e-mail: margahiddingh@home.nl

•Toegevoegd PB lid - Janny van Goor

-Webteam:
•​Taetske Dekker Tel. 06 48977388
e-mail: taetskedekker@hetnet.nl
•Hettie Klein: Tel. 06 30076284
e-mail: hettieklein52@gmail.com
Toegevoegde PB lid: Janny Roggen 

 -Trainingen
Jaarlijks worden er bij voldoende belangstelling trainingen georganiseerd voor bestuursleden, aankomende bestuursleden, commissieleden en belangstellenden.
De trainingen worden gehouden in:
Wilhelminazalencentrum          
Wilhelminaplein 2
9411 PC Beilen
De Voorhof                       
Hoogeveenseweg 4
9431 AZ Westerbork

- Training voor voorzitter 
Aandacht wordt o.a. besteed aan het geven van leiding aan het bestuur en het vergaderen. De training is bedoeld voor aankomende, 1e- of 2e-jaars voorzitters

De TAG (Training Advies Groep) verzorgt een training voor (aankomende) voorzitters.
Deze training bestaat uit 2 avonden.
De eerste avond wordt vooral aandacht  besteed aan de bestuursvergaderingen en de tweede avond aan de afdelingsavonden.
Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee is gratis.

Waar: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ Westerbork.
Wanneer: 1 en 15 april 2019 van 19.30-21.30 uur
Opgaven voor 15 maart 2019 het liefst per email bij Hilde de Boer.
emailadres: hmadeboer@gmail.com
tel.: 0592-541532
____________________________________________

-Webcursus voor gevordenen

Hierbij nodigen we webmasters uit voor een bijeenkomst in Westerbork. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gevordenen
Bijeenkomst op 10 en 17 september 2019.
Voor vragen kun je tussendoor altijd terecht bij de webmasters: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

Datum: dinsdag 10 september 2019 tijd:
ochtend van: 9.30 tot 12 uur of 

Dinsdag 17 september een extra middag van 13.30 tot 16.00 uur

  • de middag van 10 september:
    13.30 tot 16.00 uur is vol

Deelname is gratis, maar vol is vol.

Neem indien mogelijk een laptop of tablet mee, dan kun je direct meedoen. Opgeven voor 2 september op: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

Zijn er op voorhand al vragen? Geef die dan door met de opgave, dan kunnen we daar in ieder geval aandacht aan besteden.
 
We wachten met belangstelling jouw reactie af.
Wellicht ten overvloede: deze bijeenkomsten kunnen alleen doorgaan als er voldoende aanmeldingen zijn.

Tot ziens op 10 september 2019 in De Voorhof te Westerbork Hoogeveenseweg 4 9431 AZ Westerbork

Met vriendelijke groeten,
Hettie Klein en Taetske Dekker
___________________________________________

Nieuwe ledenadministratieportal.
Beste vrouwen,  

Zoals jullie weten werd de ‘oude portal’ per 1 mei uit de lucht gehaald en is in juni gestart met een nieuwe portal. Voor de een is het nieuwe systeem geen probleem terwijl een ander nog graag wat meer wil weten. Wij organiseren daarom in september en oktober een op de middag om alle vragen te beantwoorden.
maandag 2 september,
woensdag 4 september,
maandag 9 september,
maandag 7 oktober,
dinsdag 8 oktober,
maandag 14 oktober,
maandag 21 oktober i
n de Voorhof te Westerbork.
  
Alle trainingen beginnen om 13.30 uur en duren tot 15.30 uur. Het adres is: Hoogeveenseweg 4 9431 AZ Westerbork
 
Een training gaat door bij een opgave van minimaal acht vrouwen. Omdat de training gegeven wordt in een kleine zaal zijn twaalf vrouwen per middag het maximum.  

De training is gratis, evenals de koffie/thee. Reiskosten zijn voor rekening van de afdeling. Er is internet aanwezig. Het meenemen van een eigen laptop of tablet is dus mogelijk.
 
De komende tijd wordt er nog hard gewerkt aan de portal. Er zal dan ook regelmatig een vernieuwde versie van de handleiding beschikbaar zijn onder het kopje ‘Handleidingen’ op het deel /voor leden/ van de landelijke website. 

Opgave voor deelname is beslist noodzakelijk en kan tot uiterlijk 19 augustus 2019.  Voor informatie en/of opgave stuurt u een e-mailtje naar: portal.drenthe@gmail.com 
 

Vriendelijke groet, 
Marga Hiddingh
trainer ledenadministratie Vrouwen van Nu Drenthe 

________________________________________

-Ledenadministratieportal

Marga Hiddingh geeft trainingen voor nieuwe en aankomende ledenadministrateurs, zodra er weer vraag naar is.
Voor tussentijdse vragen kun je altijd bij haar terecht

- Training voor secretaris
- Training voor penningmeesters
- Training boekhouding in Excel
- Training webmastercursus