Team Webmasters Drenthe

De provinciale webmasters van Drenthe zijn:
Taetske Dekker en Hettie Klein.
Wij zijn bereikbaar via e-mail: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

Taetske tel: 0593 526012
Hettie   tel: 0591 382112

Toegevoegd PB-lid: Janny Roggen 

Kopij

Afdelingsactiviteiten horen in de eerste plaats thuis op uw afdelingssite. Is een onderwerp interessant voor alle leden, dan geeft uw afdeling het door voor plaatsing op de provinciale site.
Aan provinciale activiteiten wordt altijd aandacht besteed. Zie hiervoor ook: /agenda activiteiten/.

Nieuws uit de provincie en informatie over provinciale activiteiten kunt u sturen naar onderstaand e-mailadres. Stuur uw kopij bij voorkeur in Word plus één foto apart als jpeg-bestand. Vermeld altijd uw telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de fotograaf. Meerdere foto’s dient u zelf in een album te plaatsen. U geeft de link aan ons door en wij plaatsen een link naar uw album bij het artikel.
Als u informatie uitgebreider wilt melden, kunt u een Word- of PDF-bestand meesturen. Dit plaatsen we onder het artikel als “Extra informatie”.

Heeft u aanvullende gegevens of ontdekte u een foutje in de tekst, stuur ons dan even een berichtje.

Onze website is geen archief en eenmaal verwijderde onderwerpen zijn niet meer te achterhalen. Wanneer een artikel op de site geplaatst wordt en wanneer het weer wordt verwijderd beslissen de webmasters. Hoewel geprobeerd wordt om fouten te vermijden, zowel in de tekst als bij het plaatsen/verwijderen ervan, kan de webmaster niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit onverhoopt toch gemaakte fouten.

Taetske en Hettie
Webcursussen kunt u vinden bij Tag en wegwijs
Handleidingen kunt u vinden bij over ons