Redactie Vrouwen van Nu Drenthe

Vanaf januari 2018 vullen de provincies een eigen katern in het landelijk blad. Het beslaat de middelste vier pagina’s van het magazine. De katernen van andere provincies met hun provinciale nieuws en activiteiten zijn te vinden via de landelijke website.
Voor het meeste recente katern van Drenthe klik hier >>>

Onderstaand de planning voor 2020.

Vrouwen van Nu       
Nr 1 - februari

 kopijdatum
 1 januari

 verschijnt            
 week 8

Nr 2 - mei

 20 maart

 week 20

Nr 3 - september

 12 augustus

 week 40

Nr 4 - december

 28 oktober

 week 51

Nieuws uit de provincie en informatie over provinciale activiteiten kunt u sturen naar de provinciale redactie.  
Stuur foto's als jpg-bestand van minimaal 750 kB.
Vermeld uw telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de fotograaf. Kopij sturen naar Marga Hiddingh, vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com

Toegevoegd PB-lid - Janny Roggen