Provinciale webmasters van Drenthe

De provinciale webmasters van Drenthe zijn:
Taetske Dekker en Hettie Klein
Wij zijn bereikbaar via e-mail: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

Telefoon Taetske: 0593 526012 
Telefoon Hettie:    0591 382112

Wij houden ons hoofd koel i.p.v. onze voeten en proberen voor elk probleem(pje) een oplossing te vinden.
Dus zit je ergens mee: laat het weten!

Kopij
Afdelingsactiviteiten horen in de eerste plaats thuis op uw afdelingssite. Is een onderwerp interessant voor alle leden, dan geeft uw afdeling het door voor plaatsing op de provinciale site.
Aan provinciale activiteiten wordt altijd aandacht besteed. Zie hiervoor ook: /agenda activiteiten/.

Nieuws uit de provincie en informatie over provinciale activiteiten kunt u sturen naar onderstaand e-mailadres. Stuur uw kopij bij voorkeur in Word plus één foto apart als jpeg-bestand. Vermeld altijd uw telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de fotograaf. Meerdere foto’s dient u zelf in een album te plaatsen. U geeft de link aan ons door en wij plaatsen een link naar uw album bij het artikel.
Als u informatie uitgebreider wilt melden, kunt u een Word- of PDF-bestand meesturen. Dit plaatsen we onder het artikel als “Extra informatie”.

Heeft u aanvullende gegevens of ontdekte u een foutje in de tekst, stuur ons dan even een berichtje.

Onze website is geen archief en eenmaal verwijderde onderwerpen zijn niet meer te achterhalen. Wanneer een artikel op de site geplaatst wordt en wanneer het weer wordt verwijderd beslissen de webmasters. Hoewel geprobeerd wordt om fouten te vermijden, zowel in de tekst als bij het plaatsen/verwijderen ervan, kan de webmaster niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit onverhoopt toch gemaakte fouten.

Taetske en Hettie
vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com