Provinciale jaarvergadering 2020

De provinciale jaarvergadering op 8 oktober 2020 in de Voorhof in Westerbork gaat niet door!

Beste vrouwen,
Wederom kan het Provinciaal Bestuur de jaarlijkse provinciale vergadering niet door laten gaan. Na 25 april jl. gooit nu ook op 8 oktober a.s. het coronavirus de planning omver.

Het aanmelden voor één van de vacatures blijft wel open tot en met 8 oktober. (zie bij extra informatie
Na 8 oktober gaan wij een stemming per e-mail voorbereiden over die agendapunten waarover gestemd moet worden door de 68 stemgerechtigd afdelingsafgevaardigden en de 4 landelijke leden zodat wij aan de formele regels kunnen voldoen.

Blijf allemaal gezond en denk aan jezelf maar ook aan de ander!

Vriendelijke groet,
namens het Provinciaal Bestuur
Marga Hiddingh
wnd. Secretaris
Vrouwen van Nu Drenthe