Provinciaal bestuur Vrouwen van Nu

Op de foto van links naar rechts.
Janny Roggen, Anita Meijer-Dallinga, Janny Van Goor

Voorzitter:
Janny Roggen,  aftredend 2022
Volmachten 56 - 9481 HP Vries
0592 55 93 23 of 06 20 30 70 33
jannyroggen@xs4all.nl

Vice-voorzitter:
Janny van Goor, aftredend 2022
Comm. De Vos van Steenwijkstraat 20 - 7961 CK Ruinerwold
0522 48 18 52 of 06 29 20 08 19  
janny@vangoor.eu

Secretaris:
Gea Luurs, herkiesbaar 2022
De Runde 17, 9561 JR Ter Apel
Telefoon: 0858 78 13 08 of 06 53 61 95 28
Email : vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

Penningmeester:
vacant

Algemeen bestuurslid:
vacant

Ondersteuning Provinciaal Bestuur

Secretarieel medewerker:
Albertje Ridderman
Meerkoetlaan 12 - 7961 BZ  Ruinerwold 
telefonisch bereikbaar op maandagmorgen van
9.00 – 12.00 uur
Telnr. 06-20949265
drenthevrouwenvannu@gmail.com

Penningmeester buiten het bestuur:
Gea Hazenberg
Oude Asserstraat 17 - 9481 BK Vries
0592 85 96 59
vrouwenvannudrenthefinancien@gmail.com

Contact:

Janny Roggen:   06-20307033, jannyroggen@xs4all.nl   
Janny van Goor: 06-29200819, janny@vangoor.eu
Gea Luurs: 06 53619528, vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

Albertje Ridderman, secretarieel medewerker
drenthevrouwenvannu@gmail.com

Albertje is elke maandag van 9.00 uur tot
12.00 uur telefonisch bereikbaar op  06-20949265


Verdeling commissies en ondersteuning over leden Provinciaal Bestuur

Agrarische Commissie 
Commissie AlleenstaandenJanny Roggen
Commissie CultuurJanny van Goor
Kenniscentrum HandwerkenJanny van Goor
Commissie ReizenJanny Roggen
Commissie VrouwenstrekenJanny van Goor
  
Communicatie: PR, Redactie, websiteJanny Roggen
PR boxen, laptops, beamersJanny van Goor
TAGJanny van Goor
Stuurgroep Anders BesturenJanny Roggen
Wandelen 
WinkeltjeJanny van Goor