Provinciaal bestuur Vrouwen van Nu

Provinciaal bestuur Vrouwen van Nu

Voorzitter:
Janny Roggen,  aftredend 2022
Volmachten 56 - 9481 HP Vries
0592 55 93 23 of 06 20 30 70 33
jannyroggen@xs4all.nl

Vice-voorzitter:
Janny van Goor, aftredend 2022
Comm. De Vos van Steenwijkstraat 20 - 7961 CK Ruinerwold
0522 48 18 52 of 06 29 20 08 19  
janny@vangoor.eu

Waarnemend secretaris:
Marga Hiddingh
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

Penningmeester:
vacature

Secretaris:
vacature

Algemeen bestuurslid:
vacature

Ondersteuning Provinciaal Bestuur

Penningmeester buiten het bestuur:
Gea Hazenberg
Oude Asserstraat 17 - 9481 BK Vries
0592 85 96 59
vrouwenvannudrenthefinancien@gmail.com

Secretarieel medewerker:
Albertje Ridderman
Prins Clauslaan 24 - 7711 KE Nieuwleusen            
telefonisch bereikbaar op maandagmorgen van
9.00 – 12.00 uur Telnr. 06 20 94 92 65
drenthevrouwenvannu@gmail.com

Verdeling commissies en ondersteuning over leden Provinciaal Bestuur

Agrarische Commissie

Janny Roggen

Commissie Alleenstaanden

Janny Roggen

Commissie Cultuur

Janny van Goor

Kenniscentrum Handwerken

Janny van Goor

Commissie Reizen

Janny Roggen

Commissie Vrouwenstreken

Janny van Goor

Communicatie: PR, Redactie, website

Janny Roggen

PR boxen, laptops, beamers

Janny van Goor

TAG (Training en Advies Groep)

Janny van Goor

Stuurgroep Anders Besturen

Janny Roggen

Wandelen

 

WMD Klantenpanel
(Waterleiding Bedrijf Drenthe)

Janny Roggen

Winkeltje:
Vacature
waarnemend beheerder:
Janny van Goor
0522 48 18 52 of 06 29 20 08 19  
janny@vangoor.eu