Nieuwsbrief

  • NIEUWS EN INFORMATIE VAN HET PROVINCIAAL BESTUUR DRENTHE 
VOOR DE LEDEN EN BESTUREN VAN DE DRENTSE AFDELINGEN. Nieuwsbrief september 2018

Deze Nieuwsbrief is ook voor de leden bestemd.
De afdelingsbesturen worden verzocht de nieuwsbrieven door te sturen naar hun leden.​Lees verder>>>
 

Nieuwsbrief januari 2018: klik hier >>>

Najaarsbijeenkomst
De najaarsbijeenkomst wordt 1 x per 2 jaar georganiseerd. De eerstvolgende is in het
najaar van 2019. Dit zal een themabijeenkomst worden.

Thema: VROUWENHART
voor leden en niet leden en in het teken staan van vrouwen en gezondheid.

Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen komt graag naar je toe!
Heb je als afdeling of als samenwerkende afdelingen minstens 8 vrouwen die graag een
workshop willen volgen uit het pakket van dit Kenniscentrum? En ook nog op een locatie bij
je in de buurt? Neem contact op met de vrouwen van het Kenniscentrum om te overleggen
wat er wel niet zoal mogelijk is. Vast meer dan je in de gaten hebt. Via de mail kun je contact
opnemen: HTWKdrenthe@gmail.com Kijk ook eens op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

Bestellen uit het winkeltje
Leuke spullen met het logo van Vrouwen van Nu zijn er te koop in het provinciale winkeltje.
Op de website van Vrouwen van Nu Drenthe kun je een kijkje nemen en zien wat er zoals te
koop is. De laatste aanwinsten: advocaatglaasjes en kookwekkers. Bestellen en ophalen van
spullen uit Wijster gaat in overleg met provinciaal bestuurder Janny van Goor. Wil je nog op
tijd voor de afdelingsvergadering je bestelling ophalen dan moet je in ieder geval ruim voor
1 december de bestelling per mail insturen naar Janny van Goor: janny@vangoor.eu
Wie wil er foto’s digitaliseren?

Gezocht een vrijwilliger die de provinciale foto collectie wil digitaliseren. Lijkt dit iets voor
jou? Neem dan contact op met provinciaal secretaris Anita Meijer. Zij kan informatie geven
over de hoeveelheid foto’s die het betreft. vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

Vrijwilligerswerk en verzekering
Doe je vrijwilligerswerk en er gebeurt iets waardoor er schade ontstaat, dan kun je contact
opnemen met de gemeente waar je woont. Iedere gemeente in Drenthe en daarbuiten heeft
een collectieve verzekering voor vrijwilligers. De ambtenaar die de verzekeringen in
portefeuille heeft kan je vertellen wat wel en wat niet kan. Deze gemeentelijke verzekering is
een vorm van aanvulling op je eigen verzekering, zoals bijvoorbeeld de WA verzekering.

Vacatures Provinciaal Bestuur
En er zijn momenteel nog 2 open vacatures. De conclusie is dan snel getrokken: nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom. En het liefst vrouwen met de nodige bestuurservaring, tijd, kennis van de ontwikkelingen binnen
Vrouwen van Nu. Info: Janny Roggen,
0592-559323 mobiel 06-20307033
jannyroggen@xs4all.nl