Ledenblad

Vrouwen van Nu Drenthe

Het magazine van Vrouwen van Nu verschijnt 4x per jaar en is gratis voor leden van de vereniging. Naast een landelijk deel vult iedere provincie een eigen katern.

Hier vindt u het katern van Drenthe>>>

Alle provinciale katernen zijn te vinden op het deel /voor leden/ van de landelijke website

Informatie over het inleveren van kopij voor het Drentse katern vindt u onder /commissies en werkgroepen/ > Ledenblad - Redactie Vrouwen van Nu Drenthe: https://vrouwenvannu.nl/drenthe/redactie-vrouwen-van-nu-drenthe