Kenniscentrum Handwerken en Textiele werkvormen

De doelen van het Kenniscentrum zijn:
1. Het handwerken en quilten als immaterieel erfgoed bewaren.
2. Handwerk- en quilttechnieken- en andere textiele werkvormen verder ontwikkelen en hiermee experimenteren.
3. Invulling geven aan het moderne eigentijdse werk met gebruikmaking van nieuwe technieken en materialen.

Hier vindt u alle foto's van de expositie 2019>>>

De volgende expositie is op 7 en 8 april 2020.
Thema: ROND

Bestuur:
Gerda Broertjes - voorzitter Tel. 0593 565675
Annette Jousma - vice-voorzitter
Beja van de Vendel - penningmeester
Lyda Beuming - secretaris e-mail: secretaris.KHTW@gmail.com

Toegevoegd PB-lid: Janny van Goor

Activiteitenteam:
Taetske Dekker - cursussen, workshops en themadagen
​Diny Gerding - vormgeving, voorlichting en promotie
Ina van Delden - expositiemanager

Secretariaat:
Telefoon 052 2481791
e-mail secretaris.KHTW@gmail.com

De Handwerkflits komt in de mailbox van alle vrouwen die zich hebben aangemeld.
Heb je je nog niet aangemeld, dan kan dat onderaan de Flits of op cursussenKHTW@gmail.com

kijk hier voor de flits van december 2019>>>

QUILTGROEPEN
Er is een quiltgroep actief bij het Kenniscentrum Handwerken, in Nood-Sleen. Zij komen 6 keer per seizoen bij elkaar en leren een nieuwe techniek. Van deze techniek wordt een quilt gemaakt of een ander toepasselijk werkstuk. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op. Nieuwe quiltsters zijn van harte welkom.

================================
Onder het motto “HET KENNISCENTRUM HANDWERKEN KOMT NAAR U TOE”, verzorgen wij workshops ook bij jullie in de afdeling. Het team van het Kenniscentrum Handwerken heeft ook nog andere ideeën waar zij graag met jullie over in gesprek gaat. Vraag naar de voorwaarden.

AGENDA 2019/2020

Dinsdag 17 september 2019
INSPIRATIEMORGEN
Door: Gerda Broertjes en Hinke Koerts
Het Kenniscentrum gaat weer van start, kom je ook? We maken een leuke decoratie met materiaal dat je niet verwacht.

Kijk hier voor de foto's>>>>

CURSUSSEN  VOOR GEVORDERDE HANDWERKSTERS

QUAKER MOTIEVEN BORDUREN
Door: Gea Turksema
Borduren met een twist.
Dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Data: 1 oktober, 29 oktober, 19 november 2019 en 21 januari 2020.
Kosten: € 50,- excl. materiaal en consumpties.
Opgave en betalen voor 1 augustus.
cursussenkhtw@gmail.com
Locatie: dorpshuis "De Eekhof" in Ekehaar.
Oal Diek 3, 9454 PL Ekehaar
====================================

NIEUW IN ONS PROGRAMMA!!!!!
SCHWALMISCH BORDUREN  

Door: Annelies Tuttel
Het Schwalmer borduurwerk komt uit Duitsland. Het wordt geborduurd op linnen (geen kaaslinnen). Om een open effect te krijgen worden er draden uit getrokken. De gebruikte steken zijn voor een groot deel hetzelfde als bij het Perzisch ajour. De  randen bestaan uit doorstopwerk en kunnen zowel smal als breed zijn. Ook in de vlakvullingen kan doorstopwerk gebruikt worden.
Dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur.
Data: 1 oktober, 29 oktober, 19 november 2019
en 21 januari 2020.
Kosten: € 50,- excl. materiaal en consumpties.
Opgave en betalen voor 1 augustus.
Geef je hier op: cursussenKHTW@gmail.com
Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork.
Cursus voor gevorderde handwerksters.
=================================

LETTERBAK BORDUREN
Door: Klaasje Mulder
Door patronen en letters aan te passen, worden de vakjes van de letterbak naar eigen idee ingevuld.
Maandagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Data: 14 oktober, 18 november 2019, 20 januari en 17 februari 2020.
Kosten: € 50,- excl. materiaal en consumpties.
Opgave en betalen voor 1 augustus.
cursussenkhtw@gmail.com
Locatie: Dorpshuis de Vlasbargen, Vijverlaan 2, Uffelte.
====================================

QUILTEN
CURSUS SAMPLER

Door: Ina van Delden
In navolging op de beginnerscursus quilten waar de Log-Cabin is behandeld komt er een cursus Sampler.
Deze cursus kan ook door beginnende cursisten die de eerste cursus hebben gemist, gevolgd worden.
De cursus wordt gegeven in 6 lessen. 
Dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur.
Kosten € 75,-.
Data: 24 september, 22 oktober, 26 november 2019
en 14 januari,  11 februari en 3 maart 2020.
Opgave en betalen voor 1 augustus.
cursussenkhtw@gmail.com
Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork.
====================================

VERVOLG SASHIKO 
Donderdag  30 januari en 20 februari 2020
Door: Mary Fennema
Vorig seizoen hebben jullie kunnen proeven aan de Japanse techniek Sashiko. Dit seizoen gaan we een stapje verder. We leren om de patronen toe te passen aan onze eigen wensen.
Vervolgens passen we de resultaten daarvan toe aan het opzetten van een eigen, uniek werkstuk.
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 25,- excl. materiaal en  consumpties.
Opgave en betalen voor 15 september.
cursussenkhtw@gmail.com
Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork
===================================

Donderdag 16 januari 2020
MODERN bezig zijn met GERSTEKORRELSTOF

Door: Annette Jousma
De combinatie oud en nieuw, geeft een verrassend resultaat.
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 15 incl. materiaal en consupties.
Opgave en betalen voor 1 januari.
Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork
====================================


Dinsdag 25 februari 2020
VOORJAARSWORKSHOP

Door: Gea Turksema
Wat heeft Gea deze keer voor ons in petto.
Het kan iets met het voorjaar te maken hebben, maar het kan ook voor Pasen zijn?
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 15 incl. materiaal en consumpties.
Opgave en betalen voor 1 februari.
cursussenkhtw@gmail.com
Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork
====================================

Dinsdag 10 maart 2020
TERUGKOMMORGEN
CURSUSSEN

Iedereen die mee gedaan heeft aan een
cursus mag deze morgen komen om haar werk te laten zien. Op deze morgen kunnen wij zien wat voor werkstukken er zoal gaan komen voor de expositie.
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: consumpties.
Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork
====================================

QUILTBEE
19 maart 2020  - 13.30-15.30 uur
show & tell.
====================================

Vrijdag 15 mei 2020
BUSREIS TEXTIEL FESTIVAL LEIDEN

Textiel Festival 2020 wordt gehouden in Leiden.
Wie gaat er mee om al dat moois te bekijken in de kerk, maar ook in winkels en musea is van alles te zien.
Kosten en opstapplaatsen bepalen we later.

NIET LEDEN ZIJN WELKOM.
Zij betalen 50% meer per activiteit.

DEELNAME EN BETALINGSVOORWAARDEN
Voor alle workshops en cursussen geldt dat opgave en betaling wordt gedaan vóór de opgavedatum vermeld bij de activiteit.
Inschrijvingen worden verwerkt zodra de cursus of workshop is betaald.

OPGAVE VIA EMAIL: cursussenkhtw@gmail.com
of per brief bij Taetske Dekker, Makkum 4,
9411 TJ  Beilen, tel:0593526012.

Betalen kan alleen via bankrekeningnummer:
NL85RABO 0363371001
tnv NBVP, Vrouwen Van Nu.
Bij betaling duidelijk vermelden: je naam en de titel van de cursus of workshop.

Als de cursus/workshop vol is, dan is datum en uur van betaling bepalend voor deelname cq. voor een plaats op de wachtlijst.

Let op!
Als je je afmeldt na de opgavedatum worden reservering- en materiaalkosten in rekening gebracht. Als je je afmeldt na aanvang van de cursus worden alle kosten in rekening gebracht. Heb je een vervanger dan zijn er geen extra kosten.

Alle activiteiten gaan door bij een minimum aantal van 8 personen.

De cursussen/workshops worden gegeven  in
De Voorhof in Westerbork, Hoogeveenseweg 4,  tel: 0593 331971. Tenzij anders vermeld.