Kenniscentrum Handwerken en Textiele werkvormen

De doelen van het Kenniscentrum zijn:

1. Het handwerken en quilten als immaterieel erfgoed bewaren.
2. Handwerk- en quilttechnieken- en andere textiele werkvormen verder ontwikkelen en hiermee experimenteren.
3. Invulling geven aan het moderne eigentijdse werk met gebruikmaking van nieuwe technieken en materialen.

WIJ GAAN DIGITAAL
Alles is anders en daar passen wij ons bij aan.
Wij heben 4 digitale cursussen aangeboden deze winter
QUAKER MOTIEVEN BORDUREN
VERSCHILLENDE BORDUUR TECHNIEKEN met als thema ROND
TANGRAM BORDUREN
QUILTEN VOUWEN EN PLOOIEN
Hier vindt u de digitale expositie>>>>.

Lees hier het vervolg van het verslag uit de katern Vrouwen van Nu Drenthe nummer mei 2021>>>>.

Bestuur:

Annette Jousma - voorzitter
Beja van de Vendel - penningmeester
secretaris - vacature
e-mail: secretaris.KHTW@gmail.com

Meedenkend PB-lid: Janny van Goor

Activiteitenteam:
Taetske Dekker - cursussen, workshops en themadagen
​Diny Gerding - vormgeving, voorlichting en promotie
Ina van Delden - expositiemanager

Secretariaat:
Telefoon
e-mail secretaris.KHTW@gmail.com

De Handwerkflits komt in de mailbox van alle vrouwen die zich hebben aangemeld.
Heb je je nog niet aangemeld, dan kan dat onderaan de Flits of op cursussenKHTW@gmail.com

QUILTGROEPEN
Er is een quiltgroep actief bij het Kenniscentrum Handwerken, in Nood-Sleen. Zij komen 6 keer per seizoen bij elkaar en leren een nieuwe techniek. Van deze techniek wordt een quilt gemaakt of een ander toepasselijk werkstuk. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op. Nieuwe quiltsters zijn van harte welkom.

Hier vindt u alle foto's van de expositie 2019>>>


Onder het motto “HET KENNISCENTRUM HANDWERKEN KOMT NAAR U TOE”, verzorgen wij workshops ook bij jullie in de afdeling. Het team van het Kenniscentrum Handwerken heeft ook nog andere ideeën waar zij graag met jullie over in gesprek gaat. Vraag naar de voorwaarden.

In 2021 nog niet mogelijk i.v.m. Corona

NIET LEDEN ZIJN WELKOM.
Zij betalen 50% meer per activiteit.

DEELNAME EN BETALINGSVOORWAARDEN
Voor alle workshops en cursussen geldt dat opgave en betaling wordt gedaan vóór de opgavedatum vermeld bij de activiteit.
Inschrijvingen worden verwerkt zodra de cursus of workshop is betaald.

OPGAVE VIA EMAIL: cursussenkhtw@gmail.com
of per brief bij Taetske Dekker, Makkum 4,
9411 TJ  Beilen, tel:0593526012.

Betalen kan alleen via bankrekeningnummer:
NL85RABO 0363371001
tnv NBVP, Vrouwen Van Nu.
Bij betaling duidelijk vermelden: je naam en de titel van de cursus of workshop.

Als de cursus/workshop vol is, dan is datum en uur van betaling bepalend voor deelname cq. voor een plaats op de wachtlijst.

Let op!
Als je je afmeldt na de opgavedatum worden reservering- en materiaalkosten in rekening gebracht. Als je je afmeldt na aanvang van de cursus worden alle kosten in rekening gebracht. Heb je een vervanger dan zijn er geen extra kosten.

Alle activiteiten gaan door bij een minimum aantal van 8 personen.

De cursussen/workshops worden gegeven  in
De Voorhof in Westerbork, Hoogeveenseweg 4,  tel: 0593 331971. Tenzij anders vermeld.