Kenniscentrum Handwerken en Textiele werkvormen

De doelen van het Kenniscentrum zijn:

1. Het handwerken en quilten als immaterieel erfgoed bewaren.
2. Handwerk- en quilttechnieken- en andere textiele werkvormen verder ontwikkelen en hiermee experimenteren.
3. Invulling geven aan het moderne eigentijdse werk met gebruikmaking van nieuwe technieken en materialen.

Hier vindt u alle foto's van de expositie 2019>>>

WIJ GAAN DIGITAAL
Alles is anders en daar passen wij ons bij aan.
Wij bieden 4 digitale cursussen aan.
QUAKER MOTIEVEN BORDUREN
VERSCHILLENDE BORDUUR TECHNIEKEN met als thema ROND
TANGRAM BORDUREN
QUILTEN VOUWEN EN PLOOIEN
De lessen voor deze cursussen zullen op de cursusdata via de mail naar de cursisten worden verstuurd.
Heb je hulp nodig dan kun je via de mail / whatsapp vragen stellen. Dit gaat dan waarschijnlijk in een groeps-App of groepsmail. De docent van de cursus bepaald wat voor haar het beste werkt.

Klik hier voor de agenda van de digitale cursussen>>>>>

Bestuur:

Annette Jousma - voorzitter
Beja van de Vendel - penningmeester
secretaris - vacature
e-mail: secretaris.KHTW@gmail.com

Toegevoegd PB-lid: Janny van Goor

Activiteitenteam:
Taetske Dekker - cursussen, workshops en themadagen
​Diny Gerding - vormgeving, voorlichting en promotie
Ina van Delden - expositiemanager

Secretariaat:
Telefoon
e-mail secretaris.KHTW@gmail.com

De Handwerkflits komt in de mailbox van alle vrouwen die zich hebben aangemeld.
Heb je je nog niet aangemeld, dan kan dat onderaan de Flits of op cursussenKHTW@gmail.com

QUILTGROEPEN
Er is een quiltgroep actief bij het Kenniscentrum Handwerken, in Nood-Sleen. Zij komen 6 keer per seizoen bij elkaar en leren een nieuwe techniek. Van deze techniek wordt een quilt gemaakt of een ander toepasselijk werkstuk. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op. Nieuwe quiltsters zijn van harte welkom.

================================
Onder het motto “HET KENNISCENTRUM HANDWERKEN KOMT NAAR U TOE”, verzorgen wij workshops ook bij jullie in de afdeling. Het team van het Kenniscentrum Handwerken heeft ook nog andere ideeën waar zij graag met jullie over in gesprek gaat. Vraag naar de voorwaarden.

In 2020 niet meer mogelijk i.v.m. Corona

AGENDA 2020/2021

Dinsdag 15 september
ONTMOETING - INSPIRATIEMORGEN

Thuis maar toch samen een leuk werkstukje maken om het seizoen weer te beginnen?
Hoe en wat? We werken er nog aan.

Van 9.30 -11.30 uur.
Opgave en betalen voor 1 september.
Opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com 
Kijk hier voor de foto's van 2020>>>>

CURSUSSEN  VOOR GEVORDERDE HANDWERKSTERS

QUAKER MOTIEVEN BORDUREN (digitaal)
Door: Gea Turksema
Mooie motieven o.a. van de merklappen, die gemaakt zijn op de Ackworth School in Engeland.
Dinsdagmorgen  van 9.30-11.30 uur.
Data: 6 oktober, 27 oktober, 1 december en 26 januari 2021.
Kosten € 25,- excl.materiaal
Opgave en betalen voor 1 augustus. 
Opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com
====================================

VERCHILLENDE BORDUUR TECHNIEKEN (digitaal)
Cursus voor gevorderde handwerksters
Door: Annelies Tuttel

Er wordt één werkstuk gemaakt waarin 3 verschillende technieken worden gecombineerd.
Het thema is rond.
Voor de technieken mag er gekozen worden uit het volgende rijtje.
Open naaien, tapisserie, Mount Mellick,  Point de Saxe, Zaans stikwerk, wit snee en vrij borduren.

Maandagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Data: 5 en 26 oktober, 30 november 2020 en 25 januari 2021.
Kosten € 25,00 excl. materiaal 
Opgave en betalen voor 1 augustus. 
Opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com 
=================================

TANGRAM BORDUREN (digitaal)
Door: Annelies Tuttel en Gea Turksema

Dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Data: 6 oktober, 27 oktober, 1 december en 26 januari 2021.
Kosten € 25,- excl. materiaal
Opgave en betalen voor 1 augustus. 
Opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com
====================================

QUILTEN
QUILTEN VOUWEN EN PLOOIEN (digitaal)

Docent: Ina van Delden
Van eenvoudig vouwwerk tot een eigentijdse Quilt met plooien en reliëf, zowel met de hand als machinaal.
Dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur.
Data: 29 september, 20 oktober, 24 november en 12 januari, 16 februari, 16 maart 2021.
Kosten € 37,50 excl. materiaal
Opgave en betalen voor 1 augustus.  

Opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com

====================================

 

NIET LEDEN ZIJN WELKOM.
Zij betalen 50% meer per activiteit.

DEELNAME EN BETALINGSVOORWAARDEN
Voor alle workshops en cursussen geldt dat opgave en betaling wordt gedaan vóór de opgavedatum vermeld bij de activiteit.
Inschrijvingen worden verwerkt zodra de cursus of workshop is betaald.

OPGAVE VIA EMAIL: cursussenkhtw@gmail.com
of per brief bij Taetske Dekker, Makkum 4,
9411 TJ  Beilen, tel:0593526012.

Betalen kan alleen via bankrekeningnummer:
NL85RABO 0363371001
tnv NBVP, Vrouwen Van Nu.
Bij betaling duidelijk vermelden: je naam en de titel van de cursus of workshop.

Als de cursus/workshop vol is, dan is datum en uur van betaling bepalend voor deelname cq. voor een plaats op de wachtlijst.

Let op!
Als je je afmeldt na de opgavedatum worden reservering- en materiaalkosten in rekening gebracht. Als je je afmeldt na aanvang van de cursus worden alle kosten in rekening gebracht. Heb je een vervanger dan zijn er geen extra kosten.

Alle activiteiten gaan door bij een minimum aantal van 8 personen.

De cursussen/workshops worden gegeven  in
De Voorhof in Westerbork, Hoogeveenseweg 4,  tel: 0593 331971. Tenzij anders vermeld.