Extra middag Cie. Alleenstaanden

Zaterdag 25 mei was er een extra middag voor de alleenstaanden

Vrouwen van Nu Drenthe, alle afdelingen hadden een brief ontvangen en daarop reageerden 48 vrouwen om kennis te komen maken met de activiteiten van de Alleenstaanden Vrouwen van Nu Drenthe.
Totale opkomst was 155 want ook de vrouwen die altijd al komen waren natuurlijk aanwezig.

De bijeenkomst werd gehouden in zaal Hofsteenge te Rolde en de prijs kon laag worden gehouden door een bijdrage uit het Rabofonds.

De middag werd afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd en iedereen ging naar huis met een pen van de Rabobank en een puzzelmagazine van Max beschikbaar gesteld door Omroep Max.

Onze volgende activiteit is de busreis naar de Elzas/Vogezen en zaterdag 13 juli is onze verrassingstocht en in september een midweek fietsen.

Voor meer informatie bel of mail met ons.
Trijn Slomp, voorzitter tel. 0599-2356476
email: trijnslomp@hetnet.nl 

Zie bijlage in PDF>>>

Extra informatie