Drents katern

Vrouwen van Nu Drenthe

Het magazine van Vrouwen van Nu verschijnt 4x per jaar en is gratis voor leden van de vereniging. Naast een landelijk deel vult iedere provincie een eigen katern.

Hier vindt u het katern Januari 2021 van Drenthe in een flipboek

Alle provinciale katernen zijn te vinden op het deel /voor leden/ van de landelijke website

Informatie over het inleveren van kopij voor het Drentse katern vindt u onder /commissies en werkgroepen/ > Ledenblad - Redactie Vrouwen van Nu Drenthe: https://vrouwenvannu.nl/drenthe/redactie-vrouwen-van-nu-drenthe

Katern 2021

Januari 2021>>>

 

Katern 2019 en 2020

December>>>>>                                                     

September 2020>>>>>

April 2020>>>>>

November 2019>>>>>

September 2019>>>>>

Mei 2019>>>>>>

Februari 2019>>>>>>