Aangepaste activiteiten Alleenstaanden Vrouwen van Nu Drenthe

De commissie Alleenstaanden zoekt haar weg om toch iets te kunnen organiseren in deze onzekere tijden wat betreft de Corona.

We hebben een paar besluiten genomen:

  • Gezellige middag zondag 10 april gaat niet door.
  • Dit jaar gaat de busdagtocht in juli niet door.
  • Ook de fietsvakantie in september niet.

Wel hebben we een alternatief gezocht om een
gezellige middag te organiseren in juli (mits de horeca weer open is) om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten.

We moesten een nieuwe locatie zoeken in verband met sluiting van de Wilhelmina zaal te Beilen.
Dat is geworden:

Zalencentrum Hofsteenge te Grolloo
Hoofdstraat 11,9444 PA Grolloo.
We hopen daar onze 1e bijeenkomst te kunnen
organiseren.

Wanneer: zaterdagmiddag 17 juli
Tijd: 14.00 uur tot plm 17.30 uur.
Kosten: € 17,50 incl. koffie/thee + gebak,
2 consumpties + hapjes.
Opgave: graag voor 10 juli bij:

Trijn Slomp, tel. 0599-235476
email: trijnslomp@hetnet.nl of bij
Emmy Slagter tel. 0592-409979
email: emmyslagter@gmail.com

Wij hopen jullie dan weer te kunnen ontmoeten!
Trijn, Emmy, Tietje en Lammie