Welkom op de site van Donderen, Bunne en Winde

Onze maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in:
Eetcafé Hoving te Donderen.                                                                                                                   

Meer info over Donderen....
........... Bunne en  Winde

 

In 1962 werd de afdeling Donderen – Bunne – Winde opgericht.

In de periode september tot en met april wordt er maandelijks een avondbijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomsten, waarvoor meestal een spreekster of spreker wordt uitgenodigd, worden de leden geïnformeerd over een breed scala van onderwerpen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden en wordt het gezelligheidselement niet uit het oog verloren. Naast deze bijeenkomsten worden er, als daar behoefte aan is, cursussen en excursies georganiseerd.

In de zomermaanden wordt er uitsluitend aan recreatie gedaan. Er is dan een avondfietstocht, een dagfietstocht en er wordt in de zomermaanden juni, juli en augustus een leut-en-teut-ochtend georganiseerd om bij te praten en gezellig te kletsen.

Verder zijn er leden in de vereniging actief in de handwerkgroep, vanaf 1995 is er ook een literatuurclub, wandelclub en het brei-, haak- en naaicafé.

Bovendien is het mogelijk om in provinciaal verband deel te nemen aan studie- of themadagen, cursussen en excursies, welke door de diverse Provinciale Commissies worden georganiseerd.

Kortom, binnen Vrouwen van Nu kan elke vrouw aan haar trekken komen. 

Betekenis van het NBvP logo:

Het vignet van de NBvP, Vrouwen van Nu, is in 1970 ontworpen door J. Koning. 
De sterk naar boven wijzende vormen verbeelden korenaren en bloemen en symboliseren optimisme en vrolijkheid.

**************************************